Lemvig vælgerforening

Bestyrelsen

Kirsten Rommelhoff Carstensen
Formand
Svend Hauge Hyldgaard
Næstformand
Kim Jakobsen
Sekretær, Bestyrelsesmedlem
Henriette Nørkjær
Bestyrelsesmedlem
Jens Jørn Porup
Bestyrelsesmedlem
Knud Jeppesen
Suppleant

Politikere

Orla Østerby
Gruppeformand, Byrådsmedlem
Stefan Agger
Byrådsmedlem