Bliv boende helt uden boligskatter

Vi arbejder for, at danske familier og pensionister kan blive boende i det hjem, de allerede har købt og betalt, uden at de løbende skal betale boligskat.

Den 2. maj 2017 indgik Det Konservative Folkeparti en aftale om et nyt boligskattesystem, sammen med Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre.

Med den nye aftale har vi stillet boligejerne bedre, end der var udsigt til før aftalen. Blandt andet gennem lavere boligskatter, aflyste grundskyldsstigninger og ved at frede rentefradraget. Vi har også indført et forsigtighedsprincip, så man ikke tager udgangspunkt hele husets værdi, når man betaler skat – men i stedet kun 80 procent af husets værdi.

Det er et godt resultat. Især når man tænker på, at der ikke var specielt stor vilje blandt de andre partier til at få taget et afgørende opgør med boligskatten! Men i Det Konservative Folkeparti fastholder vi vores vision om at skabe et endnu bedre, enklere og billigere system for danske boligejere.

På kort sigt har vi fået fastfrosset grundskylden i 2016 og 2017, aflyst alle stigninger efter 2021 og muliggjort, at man indtil da kan indefryse eventuelle stigninger til 0-rente.

Vores mål på lidt længere sigt er dog at forenkle og modernisere hele den måde, som ejendomme i Danmark i dag bliver beskattet på.

Hvad er vores vision?

Vores vision er helt at afskaffe både ejendomsværdiskat og grundskyld og i stedet kun beskatte et eventuelt provenu fra boligsalg, når man forlader boligmarkedet eller køber noget mindre. Det virker i mange andre lande, blandt andet Sverige, så det kan selvfølgelig også godt fungere herhjemme. Hvis vi vel at mærke har modet til det. Men økonomisk og teknisk kan det sagtens hænge sammen.

Hvorfor vil vi ændre boligskatterne?

  • Du skal ikke betale skat bare for at bo i det hus, du allerede har købt og betalt
  • At du bor på en grund, der er vurderet højt, betyder ikke, at du har en høj indtægt
  • Vi fik bremset ellers planlagte stigninger i grundskylden med finanslovene for 2016 og 2017, og vi har fået aflyst de stigninger, der var udsigt til efter 2021. Men vi ønsker grundlæggende en anden løsning, så børnefamilier, pensionister og alle andre boligejere får mere økonomisk tryghed.

Hvordan vil vi ændre boligskatterne?

I stedet for at beskatte dig og din familie for at bo i jeres eget hjem vil vi i stedet flytte skatten over på eventuelle gevinster ved bolighandler, når I forlader boligmarkedet, og ved gradvist at nedtrappe rentefradraget. På den måde skal du først betale skat, når du forlader ejerboligmarkedet helt eller køber en bolig, der er mindre værd end den bolig, du sælger. Altså kun, når du tjener penge på en bolighandel. De forbedringer, du har udført, kan du selvfølgelig trække fra.

Hvis boligen allerede nu er steget i værdi, skal du ikke beskattes ved salg. Det er kun værdistigninger, der opnås, efter vores forslag er vedtaget, der beskattes.

Klare fordele for dig og din familie 

  • Du slipper for stigende og uforudsigelige boligskatter, uanset om du bor i hus eller lejlighed. 
  • Du betaler kun skat, hvis du tjener penge på en bolighandel.

Følg med og skriv til os facebook.com/Konservative.