Besøg på Marinestation Holmen

Inden længe præsenterer regeringen sit udspil til et nyt forsvarsudspil. Her vil regeringen give deres bud på hvordan økonomien skal være for Danmarks mænd og kvinder i uniform i de kommende år.

Forsvarsordfører og formand for Folketingets forsvarsudvalg, Rasmus Jarlov var i denne forbindelse inviteret til et møde på ubåden Sælen af pensioneret kontreadmiral Niels Mejdal, hvor der blev givet et indblik i hvilke opgaver ubåde kan løse i moderne krigsførelse og opklaringsarbejde.

Efterfølgende blev det til en god drøftelse af vigtigheden af, at det danske forsvar får mulighed for at se fjendtlige ubåde og gøre noget ved dem, selv hvis der i det kommende forsvarsforlig ikke bliver råd til anskaffelse af ubåde.

Rasmus Jarlov pointerede, at det kommende forsvarsforlig vil blive vigtigt for Forsvarets fremtidige gøren og laden, og at flere midler er nødvendige for at Danmark på sigt kan nå de 2% af BNP til forsvaret, og at Danmark kan opretholde et salgkraftigt territorialforsvar.