Flere kriminelle udlændinge skal udvises

På det seneste har der været flere sager, hvor åbenlyst kriminelle uden dansk statsborgerskab er blevet idømt fængselsstraffe, men ikke udvisning af Danmark.

Fraværet af udvisning af disse kriminelle er blevet begrundet med, at udvisning ikke har kunne lade sig gøre med henvisning til menneskerettighedskonventionen.

Institut for Menneskerettigheder er dog af en anden overbevisning, og derfor har justitsminister Søren Pape og integrationsminister Inger Støjberg fremlagt fælles initiativer, som skal føre til flere udvisninger af kriminelle udlændinge.

Helt konkret skal det præciseres i udlændingeloven, hvornår der kan udvises, således at domstolene er klar over hvornår menneskerettighedsdomstolen tillader udvisning, således at domstolene ikke tager forkerte hensyn til konventionerne, der fejlagtigt kommer den kriminelle til gode.

Derudover vil en betinget udvisning vægte tungere fremover, således at kriminelle udlændinge ikke som nu kan idømmes betinget udvisning gang på gang, uden at udvisningen får ubetinget karakter.

Forslaget vil også betyde, at man i modsætning til nu vil håndhæve den mulighed man har for at afvise folk ved grænsen, som politiet vurderer tager til Danmark for at starte rockerborge og lokalafdelinger af deres bander.

Alt i alt vil disse initiativer sørge for at der er mindre tvivl om hvornår udvisning kan finde sted, og dette vil forhåbentlig føre til flere udvisninger af folk, som ikke ønsker at bidrage positivt til det danske samfund.