Ny digital strategi for fremtidig vækst

Danmarks nye digitale strategi er en realitet. Digitalisering er et afgørende redskab for at Danmark fremover skal kunne være et land med vækst og økonomisk velstand.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har sammen med resten af regeringen sat 1 milliard af til 38 initiativer frem mod 2025.

De 38 initiativer er delt i 6 indsatsområder, der lyder således:

1. Digital hub for et styrket vækstmiljø 
2. Digitalt lø af SMV’er
3. Digitale kompetencer til alle
4. Data som vækstdriver i erhvervslivet
5. Agil erhvervsrettet regulering
6. Styrket IT-sikkerhed i virksomhederne

Når vi som land kan formå ikke blot at digitalisere vores land, men også styrke IT-sikkerheden i danske virksomheder, så skaber det forudsætning for et bedre digitalt erhvervsliv i fremtiden.

 

Læs mere om den digitale strategi her:

https://www.regeringen.dk/nyheder/strategi-for-danmarks-digitale-vaekst/