FINANSLOVSUDSPIL 2019: Hjælp og omsorg, når du har brug for det

Et stærkt og velfungerende sundhedsvæsen er kernen i vores velfærdssamfund, som flere generationer har knoklet for at opbygge. Det skal vi værne om, så vi kan give et bedre Danmark videre til vores børn og børnebørn. Derfor prioriterer vi 500 mio. kr. til et løft af sundhed, psykiatri og ældrepleje.

  • Bedre adgang til din læge

Vores politiske mål er at sikre alle danskere nære sundhedstilbud af høj kvalitet og et mere velfungerende samarbejde mellem almen praksis, kommune og sygehus. Den enkelte borger skal opleve en værdig pleje og omsorg i deres behandlingsforløb med kortere sagsbehandlingstider.

  • Styrket ældrepleje

Tilværelsen for ældre medborgere skal være tryg og med høj livskvalitet. Desværre ser vi at mange kæmper med ensomhed, manglende livsmod og sorg. Det vil vi gøre noget ved i samarbejde med kommunerne, som vi ønsker, får tildelt flere midler til at yde omsorg for de ældre.

  • Vi skal bekæmpe kræft i tide

Mange danskere har i løbet af deres liv haft en kræftsygdom tæt inde på livet. Enten som patient eller som pårørende. Vi skal tage alle midler i brug i kampen mod kræft, hvorfor vi afsætter 40 millioner kroner årligt til HPV-vacciner til alle drenge fra 12-års alderen.

Partiets presseafdeling kan kontaktes på 70 70 28 21.