Borgere med demens skal tilbydes GPS

Det Konservative Folkeparti vil sikre, at alle hjemmeboende borgere med demens kan tilbydes en gratis GPS af deres kommune.

Det skal skabe tryghed, når den dementramte færdes uden for hjemmet, således at de pårørende kan hjælpe vedkommende, hvis han eller hun ikke kan finde vej.

Når man rammes af demens, så er man også tilbøjelig til at miste sin orienteringssans.  En GPS kan være en stor hjælp for den dementramte, men også for vedkommendes familie. Med den kan de pårørende nemlig blive opmærksomme på, at de måske er nødt til at komme ud efter mor eller far og hjælpe dem hjem, fortæller gruppeformand og sundhedsordfører for Det Konservative Folkeparti, Mette Abildgaard.

GPS’en fungerer ved, at de pårørende via en app på telefonen nemt kan få et overblik over, hvor borgeren med demens opholder sig. Det er derfor også kun de pårørende, som vedkommende har givet samtykke til, der har adgang til oplysninger om, hvor borgeren befinder sig.

Enkelte kommuner udbyder allerede GPS’erne. Det gælder eksempelvis Gentofte Kommune, hvor cirka 1300 borgere er ramt af demens. Af dem har 100 valgt at få en GPS.

Stor efterspørgsel i hele Danmark
I alt har 87.000 danskere demens, og af dem vurderes 53.000 at være hjemmeboende. Spørger man Alzheimerforeningen, så er der stor efterspørgsel af GPS’erne i resten af landet. Foreningen vurderer, at 5-10 procent af de hjemmeboende ville benytte sig af et gratis tilbud om at låne eller få en GPS, som de selv kan administrere med deres pårørende.

Vi anbefaler helt bestemt alle kommuner at tilbyde gratis GPS til hjemmeboende. Vi ved, det virker. Det skaber mere tryghed i familien, og det forhindrer også ulykker, siger direktør for Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen.

Ifølge foreningen bliver cirka 1000 borgere med demens hvert år eftersøgt, når de forlader deres hjem. Det kan GPS’erne være med til at afhjælpe. Samtidig pointerer Nis Peter Nissen, at GPS’erne kan have en positiv effekt på demenspatienternes livskvalitet og dermed kan være med til at forsinke sygdommens udvikling.

De kan udskyde det tidspunkt, man skal flytte i plejehjem. Så det er også en god forretning for kommunerne, fortæller Nis Peter Nissen.

Partiets forslag indebærer, at der oprettes en ansøgningspulje til alle danske kommuner, hvor de kan få dækket deres udgifter i forbindelse med at udbyde GPS’erne. Ifølge partiets foreløbige beregninger vil forslaget koste 17 millioner kroner at implementere det første år.