Trafikstøj skal bekæmpes med sundhedspulje

Bor man tæt ved en støjende vej, kan det få alvorlige konsekvenser for ens helbred.

Trafikstøj kan resultere i blandt andet søvnbesvær, stress, forhøjet blodtryk og hjertesygdomme – det anslås, at konsekvenserne ved vejstøj hvert år er årsag til 600 nye slagtilfælde og 200-500 for tidlige dødsfald.

Mange danskere risikerer således at blive syge eller i værste tilfælde dø på grund af støj fra trafikken. Det skal vi gøre, hvad vi kan for at forhindre, lyder det fra Det Konservative Folkeparti. Derfor vil partiet afsætte to milliarder kroner til at komme trafikstøj til livs rundt om i landet.

– Det er jo frygteligt at se, at trafikstøj kan påvirke os så meget. Støj hører ikke til i vores hjem – derfor vil vi reducere støjen, så vi kan styrke danskernes sundhed, siger gruppeformand Anders Johansson.

700.000 boliger udsættes for trafikstøj
En bolig er støjbelastet, når udearealet udsættes for støj på over 58 decibel. De danske statsveje udgør cirka fem procent af alle de offentlige veje i Danmark, og alene her udsættes 106.000 boliger for trafikstøj over den fastsatte grænseværdi. Langs statsbanenettet vurderes 7000 boliger at være generet af for høj støj.

I første omgang vil Det Konservative Folkeparti prioritere at få støjen ned i de boligområder, hvor der er flest udsatte borgere og de steder med mest støj tværs over landet
– Vi må få midlerne til at række så langt som muligt, og ellers må vi se, om vi skal tage bestik af situationen igen, siger Anders Johansson.

Blandt de steder i landet der er mest generet af trafikstøj fra de statslige veje er blandt andre Gentofte ved Helsingørmotorvejen, Jammerbugt ved Ingstrup og Viborg Ved Sjørup og Rindsholm. Inklusive statsveje, statsbaner og private veje vurderes flere end 700.000 boliger at være påvirket af for høj støj.

Foruden de tidligere nævne sundhedsmæssige konsekvenser, så diagnosticeres cirka 1400 mennesker årligt med diabetes som følge af støj fra trafikken, mens risikoen for blodprop i hjertet stiger i takt med, hvor meget trafikstøjen overstiger grænseværdien.