Nyt udspil slår hårdt ned på organiseret butikstyveri

Alt for mange butikker bliver udsat for tyveri på daglig basis.

Derfor præsenterede den konservative justitsminister Søren Pape Poulsen den 19. november et nyt udspil, der skal sikre tryghed for butiksejerne, og som slår hårdt ind mod organiseret butikstyveri.

– Butiksejerne oplever, at det er de samme tyve, som kommer igen og igen og stjæler varer fra butikkerne. Nogle gange sker det sågar helt åbenlyst, hvor det er tydeligt, at de her kriminelle er fuldstændig ligeglade med konsekvenserne af deres handlinger, fortæller Søren Pape Poulsen.

Udenlandske statsborgere blev sidste år sigtet for knap 6.000 butikstyverier. Det svarer til 34 procent af alle tilfælde. Næsten 1.000 af tyverierne blev begået af rumænere.

– Det er frustrerende og skaber utryghed for de erhvervsdrivende og for borgerne. Det vil vi på ingen måde acceptere, lyder det fra Søren Pape Poulsen.

Udspillet mod organiseret butikstyveri består af syv konkrete initiativer:

 • Hot spots – målrettet politiindsats mod butikstyveri
  Næste år iværksætter politiet en særlig indsats de 5-10 steder, som er særligt plagede af butikstyveri – såkaldte ’hot spots’. Her vil politiet fokusere på at forebygge butikstyveri, sikre målrettet patruljering og en effektiv politiindsats, hvis der bliver begået et butikstyveri.
 • Hårdere straf for butikstyveri
  Minimumsbøden for butikstyveri fordobles fra 500 kroner til 1000 kroner, og samtidig skal en bøde for butikstyveri altid være større end værdien af det, der er blevet stjålet. Samtidig vil bødetaksterne fremover hæves i gentagelsestilfælde.
 • Ny enhed mod udenlandske tyvebander og styrket fokus på udvisning
  Rigspolitiet etablerer en ny enhed, der skal styrke politiets efterforskning af sager om omrejsende kriminelle grupper. Derudover vil lovgivningen præciseres, så flest mulige udenlandske kriminelle udvises med det samme, når de bliver taget i at begå kriminalitet – herunder også butikstyveri.
 • Styrket koordinering mellem myndigheder i kampen mod hæleri
  Det skal undersøges, om kiosker overholder reglerne i forbindelse med videresalg af hælervarer. Derfor vil politiet, Fødevarestyrelsen og Skattestyrelsen i fællesskab næste år iværksætte fem større, målrettede aktioner i kioskmiljøet, som skal afklare, om der er brug for en styrket indsats på området.
 • Øget brug af hemmelige agenter i hælerisager
  Det kan være svært at efterforske sager om kriminalitet på internettet og på sociale medier, fordi det ofte foregår i lukkede fora, og gerningsmændene bruger falske profiler. Derfor skal politiet have bedre mulighed for at bruge hemmelige agenter i eksempelvis hælerisager på internettet.
 • Mindre bureaukrati
  Det skal være nemmere for butiksejere at kende de regler og procedurer, man skal følge i forbindelse med et butikstyveri. Blandt andet udruller politiet næste år en ny digital anmeldelsesplatform, som gør det nemmere at anmelde et tyveri, og så vil justitsministeriet præcisere reglerne for overvågning, så de er lettere at overholde.
 • Mulighed for lønindeholdelse i erstatningssager
  Butiksejere har ofte svært ved at deres penge igen fra en kriminel, der har stjålet fra dem. Lønindeholdelse vil være et redskab til at sikre, at det skyldige beløb kan trækkes i løn eller lignende, så butiksejerne i praksis får flere erstatningskrav udbetalt.