Psykisk vold skal sidestilles med fysisk vold

Selvom psykisk vold kan være usynlig for udenforstående, så kan den efterlade markante spor hos de mennesker, der udsættes for den.

Derfor bør psykisk vold anerkendes som værende ligeså alvorlig og skadelig som fysisk vold, lyder det fra justitsminister og Det Konservative Folkepartis partiformand, Søren Pape Poulsen, der præsenterer et lovforslag, som ligestiller psykisk og fysisk vold.

– Desværre har debatten om psykisk vold vist rystende eksempler på ofre, der er blevet udsat og nedbrudt af et liv med kontrol og krænkelser. Vi har ikke været gode nok til at tage hånd om problemet hidtil. Vi har set på de blå mærker og slag fra fysisk vold, men vi er også nødt til at åbne øjnene for de ar på sjælen, det kan give, når man udsættes for psykisk vold. Det er en debat, der har rørt mig dybt og været med til at overbevise mig om problemets omfang, fortæller han.

Konkret indebærer lovforslaget, at personer, der i en periode udsætter andre for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende handlinger, fremover skal kunne straffes med bøde eller fængsel indtil tre år.

– Psykisk vold er en alvorlig forbrydelse, og det er afgørende, at vi sender et signal om, at vi ikke tolerer det. Vi skal vise de udsatte, at det ikke er dem, der er noget galt med det. Det er de personer, der udfører volden, den er gal med, siger Søren Pape Poulsen.

Samtidig med lovbestemmelsen er der iværksat tiltag i forhold til politiet anklagemyndigheden, som skal sikre, at de er klædt på til at håndtere sager med psykisk vold.

– Rigspolitiet udarbejder eksempelvis retningslinjer om politiets håndtering af sager om psykisk vold, som vil blive udsendt til samtlige politikredse. Rigspolitiet skal også sikre, at undervisningen på politiuddannelsen løbende bliver tilpasset ny lovgivning og praksis om psykisk vold, fortæller Søren Pape Poulsen.

Lovforslaget, der blev præsenteret onsdag den 9. januar 2019, vil indføre en selvstændig bestemmelse i straffeloven.