Stillingsopslag IT- business manager

Vil du være Det Konservative Folkepartis nye IT-business manager, og dermed bidrage til fortsat udvikling af og sikker daglig drift af partiets IT-platforme? Så er det måske dig, vi søger.

Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti vokser, og vi har netop haft et historisk godt Kommunal- og regionsrådsvalg. Derfor har vi brug for at styrke vores IT-team med en dygtig og passioneret IT-business manager, der med faglig indsigt, struktur og stram opgaveprioritering kan sikre, at vi i både partisekretariatet på Christiansborg og i forhold til vores 98 vælgerforeninger og 10 storkredse tilbyder IT-løsninger, der understøtter hele partiets arbejde for medlemmer og folkevalgte.

Om IT-teamet

Vores IT-team består af en fuldtids IT all round medarbejder, der indtil nu har stået for både support, service, drift og udvikling støttet af to studentermedhjælpere på hver 15 timer. Teamet er en del af HR- og administrationsteamet, som også inkluderer medlemsservice, intern service og medlemssekretærer.

På Christiansborg, hvor du vil have din daglige gang, er vi i alt 45 medarbejdere ansat og 13 folketingsmedlemmer.

Din hverdag hos os

Du bliver vores overordnede ansvarlige for udvikling og drift af vores IT-landskab i tæt samarbejde med hele IT-teamet og HR- og administrationschefen, som også bliver din nærmeste leder. Du skal sikre udvikling, integration og gennemførelse af et agilt og robust IT-system, der møder de behov og krav, som vores bagland og interne organisation på Christiansborg stiller til os – kort sagt skal du kunne arbejde med alle steps i drift og udvikling af Det Konservative Folkeparti’s IT-løsninger.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med alle partiets øvrige teams, hvor du vil være ansvarlig for at samle op, styre og være ansvarlig for at udtænke og understøtte løsninger, der giver sikker drift, er langtidsholdbare, optimerer vores hverdag – og ikke mindst møder bagland og vælgere der, hvor de er.

Det politiske miljø kan være krævende og særdeles omskifteligt, også for dem der arbejder med understøttende funktioner. Det har vi en forventning om, at du har taget stilling til.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer

Opgaverne er komplekse, og vi forventer derfor, at du har nogen erfaring med IT business management, herunder procesoptimering og digitalisering i mindre organisationer, hvor du har været inde over alle led i drift, udvikling og styrings af IT-opgavers gennemførelse. Du evner at skabe relationer på tværs af organisationen, både på Christiansborg og baglandet, hvor vi samarbejder tæt med frivillige og passionerede medlemmer og tillidsvalgte.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med arbejde i en politisk organisation.

Det er vigtigt, at du kan sætte dig ind i både tekniske og organisatoriske problemstillinger, da din rolle ofte vil være at sikre sammenhæng mellem de organisatoriske krav og de tekniske løsninger. Vi lægger derfor vægt på, at du er analytisk stærk samt en dygtig kommunikator både mundtligt og skriftligt.

Det vil være en fordel, hvis du har en relevant faglig/teknisk/akademisk uddannelse- det kunne være cand. Merc. IT/E-business, men din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende. Vi er mere interesserede i dine erfaringer og dokumenterede resultater.

Det er en fordel, hvis du har erfaring inden for et af følgende områder:

  • Erfaring som IT-business manager med fokus på procesoptimering
  • Erfaring med procesdigitalisering
  • Erfaring med agile projektmetoder
  • At kunne skabe værdi mellem forretning/organisation og IT
  • Erfaring med håndtering af flere interessenter
  • Erfaring fra politisk styret organisation

Vi efterspørger en udadvendt profil, hvor der er en forventning om, at du arbejder struktureret og tænker løsningsorienteret. Samtidig får du brug for dine kommunikations- og samarbejdsevner i forhold til den brede vifte af interessenter, du skal samarbejde med.

Vi tilbyder

Et stærkt, fagligt miljø i hele organisationen, et job med udviklende arbejdsopgaver og stor variation i både opgaver og problemstillinger. Du får mulighed for at præge udviklingen og valg af løsninger, og samtidig være med til at sikre et solidt IT-fundament for borgerlige stemmer, der arbejder for et mere borgerligt Danmark.

Vi er en fleksibel arbejdsplads med plads til hjemmearbejde, men hvor der også ind imellem vil være behov for weekendarbejde, da vores interessenter blandt andet er frivillige i vælgerforeningerne. Sidst men ikke mindst får du arbejdsplads i hjertet af København på Slotsholmen, Christiansborg Slot.

Om ansættelsen

Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor der periodevis ved eksempelvis valg vil være meget tryk på og højt tempo i løbet af en arbejdsuge.

Løn og øvrige ansættelsesvilkår forhandles efter kvalifikationer. Der er pensionsordning, sundhedssikring og 2 ugers feriefridage knyttet til stillingen.

Stillingen er tidsubegrænset og ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist 31. januar 2022, kl. 12.00.

Kontakt os og er du interesseret

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte HR- og administrationschef Louise Holm Sommer på 6162 3464 eller louise.sommer@ft.dk eller Mikkel Iversen, managing director og partner, VENZO_ Connect på 2849 8094.

Ansøgningen skal sendes til ansoegning@konservative.dk