Er du økonom med politisk tæft? Bliv en del af det politiske maskinrum hos Det Konservative Folkeparti

Vi søger en politisk konsulent, som skal være med til at levere faglig rådgivning inden for de centrale økonomiske dagsordner.

Du vil blive en del af et hold, som klæder den konservative folketingsgruppe på, når de store reformer skal forhandles, finanslovsprocessen kører og partiets egen økonomiske politik skal udformes. Derfor er det vigtigt du kan bruge din økonomfaglige indsigt i en politisk kontekst.

Da der er tale om en politisk generaliststilling, skal du også forvente at rådgive inden for politiske områder, som ikke er økonomitunge. Som politisk konsulent bidrager du til alle led i den samlede rådgivning og skal tænke med på den politiske kommunikation, pressehåndteringen og kampagner.

Din profil
Du har en relevant økonomisk uddannelse som f.eks. cand.polit. eller cand. oecon eller lignende og har derfor en indsigt i økonomfaglige problemstillinger. Vi lægger bl.a. vægt på, at du har en forståelse for, hvordan offentlige budgetter hænger sammen, grundlaget for konsekvensberegninger fra Slotsholmen og de centrale skillelinjer i den politisk økonomiske debat i Danmark. Dette vil du også blive trænet op i hos os i ansættelsen.

Det er en fordel, at du har nemt ved at formidle komplekse faglige problemstillinger i et enkelt sprog og kan skrive kort og præcist. Endelig er det et plus, at du har haft et par års erfaring med politiske processer og politisk kommunikation f.eks. fra en interesseorganisation, et ministerium eller en styrelse, men vi er også åbne overfor en nyuddannet ansøger med den rigtige profil.

Om det politiske sekretariat
Det politiske miljø kan være krævende for dem, der arbejder i det, og det har vi en forventning om, at du har taget stilling til. Christiansborg er til tider en hektisk arbejdsplads, og arbejdsdagene kan i perioder blive lange. Til gengæld får du masser af ansvar, tillid og spændende opgaver. Vi har stort fokus på din faglige udvikling, og du får både dygtige og behagelige kollegaer, der alle sætter en ære i at levere et godt stykke arbejde og bidrage til et godt arbejdsmiljø. Du bliver en del af en social arbejdsplads, hvor vi ser det som en værdi, at der er stærkt fællesskab der binder os sammen som hold.

Yderligere detaljer
Vores hverdag foregår på Christiansborg. Der er tale om en tidsubegrænset fuldtidsstilling med start hurtigst muligt. Løn gives efter kvalifikationer sammen med pensionsordning, gode ferieforhold og fleksible arbejdstider, men vi er ikke lønførende på Christiansborg.

Sådan ansøger du
Send ansøgning og CV att: Karina Brodthagen chef for Økonomi og HR inden den 2. oktober 2023 til ansoegning@konservative.dk.
Du kan høre mere om stillingen ved at ringe til Chefkonsulent Eric Bonde på 61 62 51 31.