En afgørende stemme i EU?

Det Konservative Folkeparti er det eneste danske parti, der er repræsenteret i den store og vigtige EPP-gruppe, som udgør næsten en tredjedel af hele Europa-Parlamentet.

Det betyder, at EPP og Det Konservative Folkeparti er inde over alle beslutninger i EU.

Vi har i EPP-gruppen afgørende indflydelse på din og Danmarks fremtid i EU. Og vi bruger vores indflydelse til at skabe reelle politiske resultater for dig, for Danmark og for Europa. 

I valgperioden 2014-2019 har vi bl.a. haft afgørende indflydelse på lovgivning om klima- og energieffektivitet, handelsaftaler med tredjelande og regler, der hjælper små og mellemstore virksomheder. Alle forhold, som skaber værdi for danske borgere og virksomheder, og dermed for vores velfærdssamfund.

Hvad vil vi arbejde for?

 

Klima og energi

Danmark har brug for maksimal indflydelse på EU’s klima- og energipolitik. Vi skal bekæmpe klimaforandringerne ved i fællesskab at sætte og overholde ambitiøse klima- og energimål.
Kun sådan kan vi videregive en bedre klode til vores børn og børnebørn, end den vi selv modtog.

 

Vækst og arbejdspladser

Danske virksomheder har brug for en stærk stemme i EU. Omkring en halv million danske job afhænger af det indre marked. Jeg vil fjerne unødvendige byrder og give virksomheder bedre muligheder for at handle med resten af verdenen.

 

Migration under kontrol

Vi har brug for, at EU får styr på sine ydre grænser. Vi skal have kontrol med migrationen i Europa, så danskere kan føle sig trygge i Danmark. Voldelige konflikter øger presset, men vi skal have klare retningslinjer og fokusere på løsninger i konflikternes nærområder.
 
 

Konservative kandidater til EU-valget 2019

Billede af Pernille Weiss

Pernille Weiss

EP-kandidat
Billede af Ali Aminali

Ali Aminali

EP-kandidat
Billede af Jens Kindberg

Jens Kindberg

EP-kandidat
Billede af Kuzma Pavlov Jensen

Kuzma Pavlov Jensen

EP-kandidat
Billede af Charlotte Libach

Charlotte Libach

EP-kandidat
Billede af Lasse Bork Schmidt

Lasse Bork Schmidt

EP-kandidat
Billede af Louisa Schønnemann Bøttkjær

Louisa Schønnemann Bøttkjær

EP-kandidat
Billede af Anders Guldhammer

Anders Guldhammer

EP-kandidat
intet billede

Inge Carlé

EP-kandidat
Billede af Dino Selimović

Dino Selimović

EP-kandidat
Billede af Jane Christensen

Jane Christensen

EP-kandidat
Billede af Jakob Sejergaard

Jakob Sejergaard

EP-kandidat
Billede af Dina Myrup Raabjerg

Dina Myrup Raabjerg

EP-kandidat
Billede af Thomas Von Jessen

Thomas Von Jessen

EP-kandidat
Billede af Henrik Mielke Ravn

Henrik Mielke Ravn

EP-kandidat
Billede af Torsten Brask Møller Nielsen

Torsten Brask Møller Nielsen

EP-kandidat