Fundraisingtjeneste

Gennem Det Konservative Folkeparti kan både kandidater og vælgerforeninger få en fundraising- tjeneste.

Via fundraising-tjenesten kan interesserede give donationer via Dankort, kreditkort eller MobilePay

Donationer via Dankort, kreditkort og MobilePay foretages via en hjemmeside:

Ved donationer på over kr. 20.000 er donoren forpligtet til at give kontaktoplysninger (jfr. gældende lov).

Donationsfunktion kan også implementeres på jeres egen hjemmeside eller Facebook. Som eksempel https://www.facebook.com/Konservative/app/1404299426543498/ (partiets egen Facebook-side).

MobilePay-donationer kan også foretages via en traditionel MobilePay overførsel.

I kan løbende se på vores online-platform, hvilke donationer I har modtaget og I vil også modtage besked ved hver donation via en email.  

Donationer vil blive udbetalt 1 gang om måneden.

Sådan opretter I en fundraising-tjeneste: Skriv til webmaster@konservative.dk indeholdende:

  • Vælgerforeningsnavn
  • Mailadresse til brug på donationskvitteringer

Hvis donationsløsningen skal anvendes til en specifik kandidat

  • Navn på kandidaten
  • Registrerings- og kontonummer på forenings-/erhverskonto oprette specifikt til formålet
  • Id-nr. fra Indberetning til indsamlingsnævnet (eksempel på indberetning kan rekvireres hos hovedkontoret)

Hvis donationsløsningen skal anvendes til en vælgerforening

  • Vælgerforeningens registrerings- og kontonummer