Østjyllands Storkreds

Steen Stavnsbo
Formand
Solveig Munk-Jakobsen
Næstformand
Else Bjørn Christiansen
Økonomiansvarlig
Søren Vanting
Sekretær, Storkredsbestyrelsesmedlem
Arne Holm-Hansen
Storkredsbestyrelsesmedlem
Bo Vestergaard Hansen
Storkredsbestyrelsesmedlem
Finn Knudsen
Storkredsbestyrelsesmedlem
Gustav Bielefeldt
Storkredsbestyrelsesmedlem
Jørgen Brandt
Storkredsbestyrelsesmedlem
Knud Schøler
Storkredsbestyrelsesmedlem
Ole Sander
Storkredsbestyrelsesmedlem
Mads Grøndahl Hvid
KS repræsentant