Det mener vi om

Klima og energi

Vores klima- og energipolitik handler om, hvordan vi både bekæmper klimaforandringer og øger Danmarks konkurrenceevne inden for bæredygtige energikilder.

Det Konservative Folkeparti arbejder for:

  • Et større ansvar for den verden og det klima, som vi efterlader til vores børn og børnebørn. Danmark skal blive mere energieffektive og sænke udledningen af CO2.
  • En sikker energiforsyning, der er uafhængig af udviklingen i ikke-demokratiske lande, til danske borgere og virksomheder.
  • En grøn realisme, hvor vi sikrer de grønne industrier de bedst mulige vækstvilkår uden samtidig at skubbe danske arbejdspladser ud af landet som følge af regulering og høje afgifter.

En ambitiøs og ansvarlig energipolitik
Grundlæggende handler en ambitiøs og ansvarlig energipolitik handler om tre ting:

  • Ansvaret for de kommende generationer
  • Forsyningssikkerhed og uafhængighed fra ikke-demokratiske stater
  • Virksomhedernes konkurrenceevne og danske arbejdsplader

Vi skal tage ansvar for klimaet
For det første skal vi tage ansvar for den verden og det klima, som vi efterlader til vores børn og børnebørn. Derfor er vedvarende energi et satsningsområde for konservativ energipolitik, hvor vi har en målsætning om at reducere Danmarks udledning af CO2 med 40 procent, sammenlignet med 1990, i 2020.

Forsyningssikkerheden skal være i top
Det andet hensyn for en konservativ energipolitik er vores forsyningssikkerhed. Danske borgere og virksomheder skal have en sikker energiforsyning, der ikke påvirkes af geo- eller sikkerhedspolitiske udfordringer. Her må vi indstille os på, at vores fossile ressourcer i Nordsøen er knappe. Samtidig skal vi gøre os uafhængige af de ikke-demokratiske lande, vi i dag får vores energi fra. Vi skal derfor fokusere energipolitikken på udviklingen af de vedvarende energikilder, som vi i Danmark har rigelig adgang til. Samtidig skal vi blive endnu bedre til at udnytte vores energireserver i Nordsøen og desuden se fordomsfrit på muligheden for at udvinde skifergas – forudsat, at det kan gøres på en miljømæssigt forsvarlig måde og på markedsvilkår.

Konkurrenceevnen bliver større med grøn omstilling
Endelig skal den grønne omstilling ses som en fordel for dansk og europæisk konkurrenceevne. I takt med den globale velstands- og befolkningsvækst vil der i fremtiden være et stort marked for dem, der forstår at reducere afhængigheden af energi og andre knappe ressourcer. Dermed er der et klart potentiale for, at vi kan vise vejen til en højere grad af energieffektivitet.

Samtidig er det helt afgørende for os, at den grønne indsats ikke sker på bekostning af danske arbejdspladser. Derfor modsætter vi os de stigende energiafgifter, som blandt andet er blevet gennemført i forhold til NOx. Det er derfor, vi har ønsket at mindske PSO-regningen forbundet med energiaftalen, så danske virksomheder ikke presses til at lukke – blot for at flytte produktion og dermed CO2-udlednignen til Sverige eller Polen.