Miljø og natur

Vores miljø- og naturpolitik handler om at sikre en balance og sammenhæng mellem menneskers behov for plads og udvikling og naturens behov for beskyttelse.

Det Konservative Folkeparti arbejder for:

  • En mere frodig og mangfoldig natur til kommende generationer.
  • Et grønt Danmark, hvor der samtidig er plads til det private erhvervsliv. Hvis arbejdspladserne flytter til Polen, resulterer det blot i polske standarder for miljø og dyrevelfærd.
  • En beskyttelse af de danske kyster. Vi vil bevare og beskytte Danmarks kyster mod mere byggeri, så vi kan give vores unikke natur videre til næste generation.

Der skal være balance mellem menneskets udvikling og naturens beskyttelse

Vores miljøpolitik handler om balance og sammenhæng mellem menneskers behov for plads og udvikling, opmærksomhed på klimaforandringerne og naturens behov for beskyttelse. Derfor vil vi med ny teknologi sikre et bedre miljø. Og vi vil gøre det på en måde, så Danmark hverken mister konkurrenceevne eller velfærd.

Skatter og afgifter lukker grønne vækstvirksomheder

Vi mener, at skatter og afgifter på erhvervsområdet samlet set skal sænkes, hvis Danmark skal blive ved med at være et af verdens førende lande inden for grøn teknologi og udvikling. Netop de høje produktionsomkostninger i Danmark er årsagen til, at også grønne vækstvirksomheder lukker fabrikker i Danmark. Skal miljøkrav og miljøafgifter skærpes, er det derfor nødvendigt, at det modsvares af tilsvarende lempelser i de øvrige omkostninger.

Læs iøvrigt om vores klimapolitik her.