Det mener vi om

Miljø og natur

Vores miljø- og naturpolitik handler om at sikre en balance og sammenhæng mellem menneskers behov for plads og udvikling og naturens behov for beskyttelse.

Det Konservative Folkeparti arbejder for:

  • En mere frodig og mangfoldig natur til vores næste generationer.
  • Et grønt Danmark, hvor der samtidig er plads til det private erhvervsliv. Hvis arbejdspladserne flytter til Polen, resulterer det blot i polske standarder for miljø og dyrevelfærd.
  • En beskyttelse af de danske kyster. Vi vil bevare og beskytte Danmarks kyster mod mere byggeri, så vi kan give vores unikke natur videre til næste generation.

Der skal være balance mellem menneskets udvikling og naturens beskyttelse

Vores miljøpolitik handler om balance og sammenhæng mellem menneskers behov for plads og udvikling, opmærksomhed på klimaforandringerne og naturens behov for beskyttelse. Derfor vil vi med ny teknologi sikre et bedre miljø og vores uafhængighed af olie- og gaseksporterende nationer. Og vi vil gøre det på en måde, så Danmark hverken mister konkurrenceevne eller velfærd.

Nøgleordet for konservativ miljøpolitik er netop ”balance”. Tidligere har der nemlig været en ubalance, hvor man har prioriteret natur og miljø i en sådan grad, at balancen mellem grønt versus vækst og arbejdspladser er tippet i den gale retning. Overdrevne randzonekrav og overimplementering af EU-regler betyder, at danske landmænd er stillet ringere end deres europæiske naboer.

Høje klimaambitioner er en god forretning

Danske virksomheder har generelt været i stand til at honorere høje klimaambitioner, og i vidt omfang tilmed gjort en god forretning ud af det. Høje krav til eksempelvis CO2-reduktioner og miljøbeskyttelse er ikke alene godt for naturen og for danskerne, men vil ofte også betyde, at danske virksomheder bringer sig i spidsen, når det gælder ny miljøteknologi. Og det kan bruges i den globale konkurrence til Danmarks fordel. 

Vi prioriterer, at der investeres tilstrækkelige midler til at kunne udvikle konkurrencedygtig teknologi i Danmark. Det betyder, at naturpleje og andre miljøfremmende initiativer, skatte- og afgiftsmæssigt skal behandles lempeligt, ligesom staten skal være klar til at bidrage økonomisk til nye udviklingsprojekter.

Skatter og afgifter lukker grønne vækstvirksomheder

Vi mener, at skatter og afgifter på erhvervsområdet samlet set skal sænkes, hvis Danmark skal blive ved med at være et af verdens førende lande inden for grøn teknologi og udvikling. Netop de høje produktions-omkostninger i Danmark er årsagen til, at også grønne vækstvirksomheder lukker fabrikker i Danmark. Skal miljøkrav og miljøafgifter skærpes, er det derfor nødvendigt, at det modsvares af tilsvarende lempelser i de øvrige omkostninger.