Forside|Politik|Civilsamfundet

Civilsamfundet

De frivillige fællesskaber er vigtige for et stærkt civilsamfund, og for at danskerne efter eget valg kan deltage i de aktiviteter og fællesskaber, som giver dem værdi. Det er her, sammenhængskraften i samfundet skabes, da folk lærer hinanden at kende ud fra et frivilligt ønske om fællesskab. Vi skal værne om vores plads som verdens lykkeligste folk og høje tillid til hinanden. Det udfordres i disse tider. Derfor er det ekstra vigtigt at have fokus på vores foreningsliv og folkeoplysning. Derfor ønsker vi, at foreningslivet får gode muligheder for at udøve deres aktiviteter via adgang til faciliteter og via offentligt tilskud til deres aktiviteter.

Vi konservative ønsker civilsamfundet fremmet og ønsker at give de frivillige foreninger særligt gode vilkår, da de er præget af engagement og kompetencer og skaber værdi i vores samfund. Pengene skal prioriteres til børn, unge, mennesker med handicap og socialt udsatte.

Alle politikområder