Forside|Politik|Gang i deleøkonomien

Gang i deleøkonomien

Deleøkonomi giver dig flere valgmuligheder, nye produkter, mere tid i hverdagen, og det er godt for miljøet. Derfor er deleøkonomi en gevinst for samfundet. Erhvervsministeriet vurderer samtidig, at øget brug af deleøkonomiske initiativer vil øge vores produktivitet.

Deleøkonomien er også grøn. Beregninger viser, at det vil give en miljøgevinst på, hvad der svarer til den årlige CO2 udledning fra cirka 58.000 danskere, hvis fem procent af danskerne i 2025 udelukkende får deres transport dækket af samkørsel. Det er til gavn for både dig og for Danmark. Men deleøkonomi skal selvfølgelig foregå på ordentlige vilkår. Alle skal betale den skat, som de er forpligtet til – og danskerne skal trygt kunne benytte apps uden at frygte for deres sikkerhed eller personlige oplysninger. Det kræver, at vi tager imod de digitale fremskridt tidligt i processen, så vi er på forkant med udviklingen.

Vi har i vores regeringstid fremlagt en ny strategi med 22 konkrete initiativer, der skal fremme deleøkonomien i Danmark. Eksempelvis vil vi forhøje og forenkle fradrag for udlejning af sommerhuse og helårsboliger, så du kan få et bundfradrag på cirka 40.000 kroner. Det skaber mere gang i deleøkonomien – og det gavner den enkelte og hele Danmark.

Download og læs regeringens strategi for vækst igennem deleøkonomi i Danmark

Deleøkonomi skal selvfølgelig foregå på ordentlige vilkår. Alle skal betale den skat, som de er forpligtet til – og danskerne skal trygt kunne benytte apps uden at frygte for deres sikkerhed eller personlige oplysninger.

Alle politikområder