En god og omsorgsfuld ældrepleje

Alle fortjener en værdig alderdom. Når du har bidraget til velfærdssamfundet gennem hele din levetid, skal du selvfølgelig have en god og omsorgsfuld ældrepleje. Personalet skal have tid til at lytte til dine behov – og ikke mindst sørge for, at du føler dig værdsat.

Det er din hårde arbejdsindsats, der har skabt grundlaget for det velfærdssamfund, vi har i dag. Du fortjener en god ældrepleje.

Men desværre er over halvdelen af de borgere, der har haft berøring med deres lokale ældrepleje, selv utilfredse med serviceniveauet, ifølge en måling fra Yougov. Det kan vi gøre bedre.

Vi har afsat 2,7 milliarder kroner i 2018 til blandt andet at styrke ældreplejens bemanding. Det gør en forskel for den ældre, og giver mere omsorg.

Men vi er ikke tilfredse endnu. Derfor har vi igangsat en undersøgelse af kvaliteten i ældreplejen. For når danskerne ikke er tilfredse med ældreplejen, som vi bruger cirka 43 milliarder kroner på i alt, skal vi selvfølgelig bruge pengene bedre, end vi gør i dag.

Vi går forrest for at kæmpe for gode og ordentlige vilkår for de ældre.

 

Læs det konservative udspil

Konservative visioner

• En god og omsorgsfuld ældrepleje.

• Tid til den ældre.

• Personalet skal bruge mere tid på pleje – og mindre på bureaukrati.

Konservative resultater

• Vi har løftet budgetterne på ældreområdet med over 1 milliard kroner årligt.

• Vi har givet de ældre mere selvbestemmelse over deres pleje.

• Vi har yderligere afsat 2,7 milliarder i perioden 2018-2021 til at understøtte en værdig ældrepleje gennem bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem.

• Vi har afsat 425 millioner kroner i tilskud til at renovere, etablere eller genetablere knap 800 køkkener på plejecentre i hele Danmark.

• Vi har igangsat arbejdet med nye nationale kvalitetsindikatorer i ældreplejen.