En værdig alderdom

Du fortjener en værdig alderdom efter et langt arbejdsliv. Derfor skal du have mulighed for at tilrettelægge din alderdom efter dine ønsker. For hver borger har forskellige behov – og det skal vi have respekt for.

Det er vores ældre, der har bygget det her gode samfund op. Uden deres hårde arbejde ville vi ikke have det velfærdssamfund, som vi har i dag. Det skal vi alle have respekt for. Derfor fortjener vores ældre også, at vi skaber en bedre ældrepleje med værdighed og selvbestemmelse for alle.

Desværre leverer vi langt fra i dag den service, vores borgere fortjener. Det skal vi have rettet op på. Der skal værdighed til, selvom man er oppe i årene. Derfor har vi sikret det frie valg for borgerne, så de kan bestemme mere over deres mad, pleje og den sidste tid i livet.

Lysten til at bestemme over egen hverdag forsvinder naturligvis ikke, blot fordi man bliver gammel. Derfor ønsker vi at styrke selvbestemmelsen ved at styrke det frie valg.
Der skal være respekt for vores ældre – for alle skal have retten til at bestemme over sit eget liv.

Læs det konservative udspil