En værdig alderdom

Du fortjener en værdig alderdom efter et langt arbejdsliv. Det skylder samfundet dig. Derfor skal du have mulighed for at tilrettelægge din alderdom efter dine ønsker. For hver borger har forskellige behov – og det skal vi have respekt for.

Uden dit hårde arbejde ville vi ikke have det velfærdssamfund, som vi har i dag. Det skal vi alle have respekt for. Derfor fortjener du også, at vi skaber en bedre ældrepleje med værdighed for alle.

Desværre leverer vi langt fra i dag den service, vores borgere fortjener. Det skal vi have rettet op på.

Vi har afsat en milliard kroner årligt til at styrke kvaliteten i ældreplejen, så kommunerne kan levere bedre omsorg til dig. Det betyder, at kommunerne nu eksempelvis kan ansætte mere personale til at gøre din hverdag nemmere.

Der skal værdighed til, selvom man er oppe i årene. Vi har derfor udvidet de frie valg for borgerne, så de kan bestemme mere over deres mad, pleje og den sidste tid i livet.

Det skal være respekt for vores ældre – for alle skal have retten til at bestemme over sit eget liv.

Konservative visioner

• En værdig alderdom med selvbestemmelse.
• En høj kvalitet i ældreplejen.

Konservative resultater

• Vi har løftet budgetterne på ældreområdet med over 1 milliard kroner årligt.
• Vi har igangsat arbejdet med nye nationale kvalitetsindikatorer i ældreplejen.
• Vi har givet de ældre mere selvbestemmelse over deres pleje.
• Vi har yderligere afsat 2,7 milliarder i perioden 2018-2021 til at understøtte en værdig ældrepleje gennem bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem.
• Vi har afsat 425 millioner kroner i tilskud til at renovere, etablere eller genetablere knap 800 køkkener på plejecentre i hele Danmark.