Et Danmark uden parallelsamfund

Vi skal give et trygt Danmark videre til vores børn og børnebørn. Der skal ikke være huller i danmarkskortet, hvor bander skaber frygt og usikkerhed. Dansk lov skal gælde i alle dele af landet.

Søren Pape foran grå betonbygninger

I Det Konservative Folkeparti er vi af den opfattelse, at kriminalitet skal straffes hårdt og retfærdigt. Derfor skal kriminelle heller ikke have lov til at tyrannisere hele boligområder. Vi skal slå hårdt ned på dem, der skaber utryghed og ikke kan finde ud af at leve efter de fælles spilleregler.

Derfor vil vi bekæmpe kriminaliteten i de udsatte boligområder. Politiet skal kunne udpege områder, hvor straffen for hærværk eller vold er skal være ekstra høj. Det skylder vi de lovlydige borgere i området, der må leve med utrygheden.

Lovlydige og almindelige børnefamilier skal kunne bo i de udsatte boligområder uden at føle sig utrygge. For alle har ret til tryghed, uanset hvor de bor.

Konservative visioner

• Et Danmark uden parallelsamfund.
• Indvandrere og efterkommere skal integreres og delvist assimileres.
• Indvandrere skal tage Danmark til sig, lære dansk og forsørge sig selv.

Konservative resultater

• Hårdere straffe for vold og voldtægt.
• Straffen for lovovertrædelser, hvor der er brugt skydevåben på offentlige steder er blevet forhøjet med op til 50 procent.
• Personer, som er dømt for banderelateret kriminalitet, kan idømmes forbud mod at opholde sig i bestemte områder.
• Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck og enklere forældrepålæg.
• Stop for kommunal anvisning til udsatte boligområder for ydelsesmodtagere.