Tid til omsorg i ældreplejen

En god og tryg ældrepleje er hjerteblod for Det Konservative Folkeparti.

Når man har bidraget til vores samfund igennem hele sit liv, skal man ikke længere hverken bekymre sig om, hvorvidt man kan få gjort rent ofte nok, eller hvorvidt man kan komme i bad. Vi skylder vores ældre en værdig alderdom.

For os handler det om at sikre, at alle ældre kan få opfyldt deres individuelle behov – for vi er alle forskellige. Og lysten til at bestemme over egen hverdag forsvinder naturligvis ikke, blot fordi man bliver gammel. Derfor ønsker vi at styrke selvbestemmelsen ved at styrke det frie valg.

For os giver det ikke mening at tale om nedskæringer i vores ældrepleje. Vi mener derimod, at vores ældrepleje skal løftes endnu mere. Det kræver, at vi investerer mere i området og får ansat endnu mere sundheds- og plejepersonale. Det kæmper vi for.