Ungdomskriminalitet skal mødes af kærlig konsekvens

En god børneopdragelse indeholder kærlig konsekvens. Sådan er det i hjemmet og sådan skal det være i samfundet. Unge, der begår kriminalitet skal lære, at deres handlinger har konsekvenser. Ellers svigter vi dem.

Hvis man holder af unge mennesker, sætter man ind, allerede når de er på vej ud i problemer. Det er sådan, vi hjælper dem til at få et bedre liv. Vi skal forhindre, at de ødelægger deres liv med gentagen kriminalitet.

Det Konservative Folkeparti mener, at unge skal mødes med krav og kærlig konsekvens.

Eksempelvis ved at sætte dem til at rydde op efter sig selv, hvis de har smadret ruderne på deres skole. Det er vigtigt, at de bliver holdt ansvarlige for deres handlinger og lærer, at alle handlinger har konsekvenser – for andre og for dem selv.

Vi går ind for skræddersyede sanktioner og forældreinddragelse, så den unge bliver mødt af faste krav straks efter første lovovertrædelse. For vi ønsker, at de får et givende liv på den rigtige siden af loven.

Det kan være, at de skal rense graffiti af den væg, de har udsat for hærværk. Det kan også være, at de skal møde op på den lokale brandstation og vaske brandbiler, så de kommer i kontakt med nogle mennesker, der passer et arbejde og passer på andre.

De unge skal ud og møde mennesker, der kan lære dem, at man kan komme rigtig langt i livet med ærligt arbejde.

Konservative visioner

• Unge i problemer skal stoppes, inden de kommer ud i alvorlig kriminalitet.

• Forældre skal tage ansvar for deres børn.

• Vi skal forbedre samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi.

Konservative resultater

• Vi har præsenteret 15 initiativer i udspillet ”Alle handlinger har konsekvenser”, hvor vi både fokuserer på den tidlige forebyggende indsats, unge i risikozonen og den hårde kerne.

• Vi forebygger, at unge kommer ud på en kriminel løbebane, på en bedre måde.