Vi har genindført separationsperioden ved skilsmisser i børnefamilier

Når et ægtepar beslutter at lade sig skille, skal det foregå med mindst mulig konflikt. Særligt for børnene er det vigtigt, at mor og far skilles på en fredelig og ordentlig måde. Vi har genindført separationsperioden, så ægteparret får en tænkepause inden skilsmissen går officielt igennem.

Det er aldrig nemt, når mor og far skal skilles. Og vi bilder os ikke ind, at vi fra politisk hånd kan gøre det let at komme gennem en skilsmisse. Men siden 2013 har man kunnet opløse familiens hverdag på få minutter ved hjælp af sit Nem-ID og nogle få klik på en computer. Det mener vi ikke er en løsning, der svarer til det ansvar, det er at indgå i et ægteskab.

Vi har genindført separationsperioden på tre måneder for børnefamilier. Det giver lidt betænkningstid og ro på situationen. Og det giver en bedre balance mellem den enkeltes frihed og hensynet til det fællesskab en familie med børn er.

I perioden 2014-2017 er næsten 70.000 par blevet skilt. Bag det tal gemmer der sig naturligvis mange forskellige skilsmisser og skæbner. Vi mener, at man af hensyn til børnenes trivsel skal behandle sagerne forskelligt alt efter, om forældrene er ude i en stor konflikt eller ej. Nogle forældre er enige og afklarede om situationen, mens andre skilsmisser kan være meget konfliktfyldte. I de tilfælde, hvor skilsmissen er gået i hårdknude, er det vigtigt at der er et sikkerhedsnet, der kan tage vare på børnene, så de ikke bliver en del af en krig på følelser og kommer i klemme i sagsbehandlingen.

Konservative visioner

• Tid til betænkning, inden skilsmissen går igennem.
• Bedre hjælp til børnefamilier med konflikter i forbindelse med skilsmisser.

Konservative resultater

• Vi vil i fremtiden inddele skilsmisser efter konfliktniveau, så børn ikke kommer i klemme i sagsbehandlingen. Vi vil også sikre, at barnets tarv altid vægtes højest.
• Det nye system består af to dele. Et administrativt familieretshus, hvor alle sager mellem forældre begynder. Og en familieret der ligger i byretterne, og som træffer afgørelse i de mest konfliktfyldte sager.
• Vi har genindført refleksionsperioden for ægtepar med børn.
• Forældre skal ikke længere øjeblikkeligt tage stilling til barnets bopæl. Det betyder, at barnets behov kommer i centrum.