Forside|Politik|Frihed og Tryghed Forsbarsforbehold

Stem ja for et tryggere, sikrere og mere indflydelsesrigt Danmark

D. 1 juni skal vi til afstemning om afskaffelsen af forsvarsforbeholdet. En afstemning, der skal afgøre, om Danmark skal kunne deltage i samarbejdet på lige fod med andre EU-lande.

I Det Konservative Folkeparti ønsker vi en afskaffelse af forsvarsforbeholdet, så Danmark frit selv kan vælge, hvilke militære operationer vi deltager i. Derfor vil vi stemme ja til valget.

Samtlige af vores nabolande har allerede tilsluttet sig forsvars- og sikkerhedssamarbejdet, og Danmark er det eneste land i EU, der har et egentligt forsvarsforbehold, som udelukker os fra at deltage fuldt i samarbejdet. Selv lande uden for EU som Norge og Island er med i samarbejdet og kan bidrage til militære beslutninger og missioner.

Vi mener, at det i dag er tid til sammenhold blandt demokratiske lande. Vi ønsker et stærkt Nato, og vi ønsker, at vi i Europa står tæt sammen imod vores fjender. Vores sikkerhedssituation er ganske enkelt en anden den dag i dag, og det er derfor logisk, at Danmark søger mest mulig indflydelse. Især når samarbejdet er frivilligt, og vi selv afgør, hvad vi deltager i.

Hvad betyder et ja til afskaffelsen?

Det betyder, at Danmark får mulighed for at deltage i operationer, som f.eks. skaber stabilitet i lande, hvorfra vi i dag har mange flygtninge. Vi får samtidig mulighed for at deltage i missioner, der beskytter danske fragtskibe eller f.eks. hjælpe til med minerydning i Ukraine, hvis det bliver aktuelt efter krigen.

Men det betyder ikke mere EU!

Ved at fjerne forsvarsforbeholdet afgiver vi ikke noget af vores suverænitet til EU. EU’s forsvarssamarbejde er udelukkende frivilligt. Vi vil derfor altid selv bestemme, hvad vi deltager i, og hvad vi ikke deltager i. Vi får simpelthen bare mulighed for at sidde med, når de vigtige forsvars- og sikkerhedsmæssige beslutninger skal tages.

Hvad betyder et nej til afskaffelsen?

Et nej betyder, at Danmark fortsat vil have mindre indflydelse, når der træffes sikkerhedspolitiske beslutninger i EU, og at vi stadig ikke har mulighed for at indgå i EU’s militære operationer, som ellers kunne have gavnet danske interesser.