FORSIDE    |    MÆRKESAGER    |    ET GRØNNERE DANMARK

Et grønnere Danmark

Vi har et ansvar for den verden, vi giver videre til vores børn og børnebørn. Derfor arbejder vi for at bevare vores smukke natur, omstille Danmark til vedvarende energi og forske og innovere os til et grønnere og rigere samfund.

HVORFOR

1

Global opvarmning truer vores og de næste generationers tryghed og muligheder.

2

Den grønne omstilling er en god forretning for både klimaet og danske virksomheder.

3

Naturen er en smuk og unik gave. Derfor skal vi overdrage den uskadt til næste generation.

HVORDAN

En ny klimalov, der samler Danmark

Vi vil samle hele Danmark om en grønnere fremtid. Derfor foreslår vi, at regeringen sætter sig sammen med erhvervslivet og et styrket klimaråd, og bliver enige om en ny klimalov. Vi kalder det grønne trepartsforhandlinger. Sammen skal de sætte femårige delmål og gøre den grønne omstilling konkret. På den måde kan hele Danmark arbejde sammen og målrettet for, at vi lever op til Paris-aftalen og reducerer CO2-udledningen.

Et klogere, dygtigere, grønnere og rigere Danmark

Danmark har en førerposition i verden, når det kommer til at forstå og benytte vedvarende energi. Den position vil vi gerne udbygge, og derfor støtter vi målrettet forskning og innovation på det grønne område.

Grønnere miljø med vedvarende energi

Vi arbejder for at reducere CO2-udslippet markant. For vi ved, at det gør skade på klimaet, naturen og skaber voldsomme vejrfænomener. Vores vision er, at Danmark kan blive helt uafhængige af fossile energikilder og vores mål er, at vi er overgået til 100 procent vedvarende energi i år 2050.

For os er det kun logisk, at vi genbruger mere.

Færre kemikalier og bedre dyrevelfærd

Vi arbejder for, at der produceres mere økologi, og at vi udnytter vækstpotentialet på det globale marked for gourmetfødevarer. På den måde tager vi hensyn til naturen, vores drikkevand, os selv og vores økonomi.

Vi går ind for krav til dyrevelfærd, og vi arbejder blandt andet på, at flere dyr kan komme på græs. Det under mange landmænd deres dyr i dag, og derfor skal det være så let som muligt, og der skal være så lidt papirarbejde så muligt forbundet med, at man sender sine dyr på græs.

Rig natur – også for de næste generationer

Vi arbejder for flere sammenhængende naturområder, og at vi passer bedre på de truede dyrearter i Danmark. Det betyder, at vi blandt andet vil arbejde for at sikre områder med urørt skov, og at der kan tilføres vand eller skov, hvor det hjælper naturen og dyrene. Derfor vil vi hjælpe kommunerne med at genoprette natur, samtidig med at vi sikrer, at vores kyststrækning ikke bebygges.

Alle mærkesager