Afskaf arveafgiften

Det skal ikke være en indtægtskilde for staten, at et familiemedlem går bort. Der er tale om penge, som et menneske har arbejdet for og allerede betalt skat af én gang. Det er ganske enkelt urimeligt, at der skal være en skat på død.

I dag udløser det en regning fra staten, at et menneske, som har sparet op, går bort. Det er urimeligt. Procentsatsen for arveafgiften varierer mellem 15 procent og 36 procent alt efter, hvem der skal arve. Det skal staten ikke blande sig i.

Når man oplever et dødsfald i familien, er det sidste, som man har lyst til, at diskutere arven. Det er forvejen en svær situation at opgøre et bo efter et dødsfald. Det gør ikke situationen bedre, at skatteopkræveren også kigger forbi og beder om 15 procent. Det er ufølsomt og amoralsk.

Det er ikke kun den personlige arveafgift, som er et problem. Familieejede virksomheder bliver også beskattet, når der sker generationsskifte i virksomheden. Mange virksomheder er tvunget til at udskyde generationsskiftet eller sælge dele af virksomheden fra, fordi det er for dyrt i skat at lade virksomheden gå videre til næste generation.

I Norge og Sverige har man allerede afskaffet arveafgiften. Det er på tide, at Danmark følger trop.

#is

Konservative visioner

• Ingen arveafgift
• Ingen skat på at give en virksomhed videre til næste generation
• Respekt for familielivet

Konservative resultater

• Vi har lettet afgiften på at lade virksomheder gå i arv fra 15 til 5 procent