Afskaf feriepengesystemet

Danskerne kan godt selv spare op til ferie. Derfor skal de 12,5 procent feriepenge udbetales sammen med lønnen. Der er ingen grund til, at staten driver et system, der forsinker udbetalingen af danskernes egne penge.

Som borger skal man hvert år underskrive en tro og love-erklæring på, at man holder ferie, før man kan få sine egne penge udbetalt. Det virker grotesk. Folk kan udmærket selv spare op til deres ferie.

Vi behøver ikke staten til at gøre det for os. Hvis folk er i stand til at spare op til en ny bil, julegaver og tøj uden en statslig konto til det, kan de også spare op til at holde ferie. Det er udtryk for mistro til, at borgerne selv kan styre deres egne penge og er ikke voksne mennesker værdigt. Feriepengesystemet er ikke til fordel for nogen. Det bør derfor afskaffes. For borgeren er det irriterende og umyndiggørende, at man ikke selv kan disponere over sine penge.

For arbejdsgivere er systemet til besvær, fordi det gør det svært at holde styr på udgifterne til lønninger. For små virksomheder er det med til at øge det bureaukrati og administrative besvær, som netop er deres værste fjende.

I dag er ganske få mennesker i stand til at gennemskue deres årsopgørelse. Der findes så mange forskellige skattesatser, fradrag og mellemregninger, at det er umuligt at forstå for de fleste. Feriepengesystemet er med til at gøre det værre og gør det svært at gennemskue, hvor meget man reelt tjener.

Vi ønsker, at skattesystemet skal forsimples drastisk. Man skal have frihed til at disponere over egen løn.

Derfor vil vi:

  • Afskaffe feriepengesystemet.
  • Fjerne en række fradrag og i stedet sænke skatter og afgifter.
  • Gøre skattesystemet meget mindre kompliceret.