Det skal være lettere at forlade bandemiljøet

Vi skal fokusere vores resocialisering på de kriminelle, der gerne vil ud af kriminaliteten, der kan. For selvom nogle af de afstumpede vaneforbrydere er spild af penge og kræfter, har vi mulighed for at anvise andre kriminelle en vej inden for lovens rammer. Viser de en reel vilje til at komme ud af bande- og rockermiljøet, skal de have en hjælpende hånd til at komme videre og skabe et liv uden for banderne.

Nogle kriminelle står til at redde – andre modsætter sig fuldstændigt. De mere perifere bandemedlemmer skal tilbydes uddannelse og arbejde under afsoningen, men vi skal ikke spilde alt for mange kræfter på at prøve at resocialisere forhærdede bandemedlemmer, der er ligeglade med resten af samfundet.

Bandemedlemmer fylder mere og mere, og antallet af tilfælde af trusler og vold mod fængselspersonalet har været stigende. Det er uacceptabelt. Men de, der har ønsket og viljen til et liv uden kriminalitet, skal vi hjælpe og give resocialiserende tilbud. Vi skal styrke exit-programmerne, så de, der reelt ønsker at forlade det kriminelle miljø, får mere hjælp.

Vi skal satse på at resocialisere de dømte, der får mildere straffe og for eksempel afsoner i fodlænke. Det handler ikke om at opgive nogle indsatte, men rettere om at fokusere på dem, der selv vil ud.

#is

Konservative visioner

• Der skal sættes mere konsekvent ind over for bandemedlemmerne, der i de senere år er blevet en stigende udfordring for de ansatte i fængslerne, og som også skaber utryghed for de andre indsatte. Samtidig skal de indsatte, som kan og vil et liv uden kriminalitet, gives de bedste forudsætninger.
• Flere skal hjælpes til en vej ud af rocker- og bandekriminalitet. Det skal blandt andet sikres, at personer, der kun har en perifer tilknytning til rocker- og bandemiljøet, også får mulighed for at deltage i et exit-program.

Konservative resultater

• Vi har sammen med blandt andre Dansk Folkeparti afsat yderligere 600 millioner kroner til kriminalforsorgen. Formålet er, at sætte fokus på sikkerhed og tryghed for de ansatte i fængslerne, blandt andet gennem en stærkere indsats mod banderne og en målretning af ressourcerne til de indsatte som kan og vil et liv uden kriminalitet.
• Der skal laves et eftersyn af fængselsbetjentenes uddannelse for at sikre, at den giver fængselsbetjentene de rette værktøjer til den opgave, det er at arbejde i kriminalforsorgen i dag.