Et enkelt og gennemskueligt skattesystem

Vores skattesystem kan gøres markant smartere og enklere end det system, vi har i dag. For udgangspunktet bør altid være, at alle borgere og virksomheder skal have så lidt besvær med det offentlige som overhovedet muligt. Desværre er realiteten en helt anden.

Borgere og virksomheder skal kunne gennemskue, hvad de skal betale til det offentlige. Det er afgørende for, at de kan planlægge og træffe beslutninger. Og det vil gøre det langt nemmere at følge reglerne for det store flertal, der gerne vil overholde loven.
Et enklere skattesystem sparer borgere og virksomheder for unødvendigt bøvl og bureaukrati.
Forenkling kan være med til at styrke skatteadministrationen. I en tid, hvor skattevæsenet i forvejen er presset, skal det ikke spilde kostbare ressourcer på at forvalte komplekse regler, der er svære at håndhæve og kontrollere.

Vi foreslår at forenkle skatten på arbejde. Det Konservative Folkeparti ønsker stadigvæk at sænke skatten, men her er et forslag, som alle partier burde kunne bakke op om. Med det her forslag vil alle stadigvæk betale det samme, som de gør i dag. Til gengæld vil systemet bestå af simple skattesatser, så man kan gennemskue sin marginalskat.
Vores forslag viser, at det sagtens kan lade sig gøre at skabe et mere simpelt skattesystem. Det kræver blot politisk vilje. Det skal være nemmere at udregne, hvad man har til sig selv hver måned.

Forudsætningen for at Danmark klarer sig godt, er, at borgere og virksomheder har mulighed for at opfylde deres ambitioner og drømme, og ikke bliver mødt af forhindringer og unødvendigt bureaukrati. Tiden skal bruges der, hvor det giver bedst mening – ikke på unødvendige regler og procedurer. Derfor vil vi kæmpe videre for et enklere skattesystem – for dig og for Danmark.

Derfor foreslår vi:

  • Et mere simpelt skattesystem, som alle danskere kan forstå

Læs mere om forslaget her