Et sundhedsvæsen med overskud

Når vi bliver syge, skal vi kunne få behandling og omsorg. Det giver tryghed. Derfor er det danske sundhedsvæsen et af de absolut vigtigste velfærdsområder, hvor der altid bør være overskud til omsorg for den enkelte.

Vores hospitaler, praktiserende læger, specialklinikker med mere er afgørende for et velfungerende Danmark. Alene i 2015 kontaktede danskerne sundhedsvæsenet over 72 millioner gange.

Det siger alt om, hvor vigtig en rolle sundhedsvæsenet spiller i vores hverdag. Derfor er netop sundhedsområdet et sted, hvor vi ikke må gå på kompromis med hverken kvaliteten af behandlingen eller tiden til patienten.

Vi har siden folketingsvalget løftet sundhedsområdet med over 4 milliarder kroner. Det betyder, at regionernes budgetter til sundhedsområdet nu er over 112 milliarder – det er en historisk høj prioritering.

På en periode på knap 10 år er der ansat cirka 11.000 flere fuldtidsbeskæftigede på offentlige sygehuse. Samtidig er patienttilfredsheden i top ifølge den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser.

Det betyder ikke, at vores sundhedsvæsen er perfekt. Men vi er på rette vej. Vi vil arbejde for et sundhedsvæsen, der netop har de rette betingelser for at skabe et sundhedsvæsen med overskud – både for dig og for Danmark.

Konservative visioner

• Et sundhedsvæsen med overskud og tid til den enkelte.

• Gode forhold for personale og ansatte.

Konservative resultater

• Over 4 milliarder kroner mere til sundhedsområdet siden 2015.

• En investering på 207 millioner kroner årligt til et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

• En ny aftale om bedre lægedækning i Danmark.

• En ny national demenshandlingsplan.