Få en tryg og god behandling i hele landet

Alle borgere skal kunne få en god, hurtig og tryg behandling, når de har behov for det. Det gælder både i de store og mindre byer. Derfor vil vi styrke familielægen og akutbehandlingen i hele landet, så ingen borgere efterlades for sig selv.

Uanset om dit postnummer er 9100 (Aalborg), 4900 (Nakskov) eller 7700 (Thisted) skal du have en god adgang til det danske sundhedsvæsen. Det burde sige sig selv. Men i dag oplever vi stadig alt for store forskelle, når det eksempelvis gælder ventetider på behandling. Det kan vi gøre bedre.

Derfor har vi blandt andet indgået en aftale om bedre lægedækning – der særligt styrker de praktiserende læger i kommuner med lægemangel eller behandlingskrævende patienter.

I nogle tilfælde er det ikke nok at styrke den nære familielæge – her er behovet mere akut. Når den livstruende sygdom rammer, tæller hvert et minut. Her skal ambulancen kunne komme hurtigt frem. Derfor har vi arbejdet på at styrke akutindsatsen.

Eksempelvis har vi oprettet en speciallægeuddannelse i akutmedicin, udvidet den landsdækkende akutlægehelikopterordning med en ekstra akutlægehelikopter og sat nye mål for akutbehandlingen i hele Danmark. Det er med til at fremtidssikre en lige adgang til sundhed for alle danskere.

Konservative visioner

• Lige adgang til sundhed i hele Danmark.
• Behandling i verdensklasse for alle borgere.
• En styrket familielæge.

Konservative resultater

• Oprettelse af speciallægeuddannelse i akutmedicin.
• Udvidet den landsdækkende akutlægehelikopterordning med en ekstra akutlægehelikopter.
• Ny aftale om bedre lægedækning i hele Danmark.
• Siden 2015 har vi investeret over 4 milliarder kroner i sundhedsvæsenet.
• Genindførelse af behandlingsgaranti på 30 dage uanset diagnose.