Frivillighed og civilsamfund

Vi er bedst, når vi løfter i flok. Det kræver, at vi tager os af hinanden i de fællesskaber vi nu engang indgår i. Men desværre overlades mere og mere ansvar til det offentlige. I Det Konservative Folkeparti vil vi gerne give mere plads til det frivillige Danmark. Vi skal blive bedre til at tænke det offentlige og det private sammen, så de kan supplere hinanden. Vi skal kort sagt, gøre det lettere at være frivillig.

Foreningslivet har altid været en stor og vigtig del af det danske samfund. Det er en hjertesag for Det Konservative Folkeparti at give borgere og foreninger de bedste muligheder for at kunne tage et personligt ansvar. Det er til gavn for andre og for samfundet som helhed.

Regeringen har med Børne- og socialminister Mai Mercado i spidsen forenklet reglerne på frivillighedsområdet. Det skal bidrage til, at der bliver sat skub i frivilligheden i alle kroge af landet, og at flere uden for arbejdsmarkedet – heriblandt udsatte borgere – får lettere ved at engagere sig i det frivillige forenings. Netop når man står uden et job, er det måske endnu vigtigere at være en del af et fællesskab.

Frivilligt engagerede mennesker er den lim, der holder Danmark sammen. Derfor skal vi fremover sikre at frivillige – fodboldtrænere som besøgsvenner – kan agere frit og bidrage til de indsatser, som det offentlige tilbyder. Stive love og regler skal ikke stå i vejen for, at energiske borgere kan skabe fællesskaber og arbejde for dét, de tror på. Vi skal hjælpe frivilligheden på vej – ikke bremse den.

Konservative visioner

• Vi ønsker et Danmark, hvor civilsamfundet og stat supplerer hinanden. Et stærkt civilsamfund udgør fundamentet for et samfund, som er kendetegnet ved frivillige fællesskaber, personligt ansvar og sammenhængskraft.

Konservative resultater

• Regeringens civilsamfundsstrategi styrker samarbejdet mellem civilsamfundet og den offentlige sektor, så vi sammen kan levere en bedre velfærd til danskerne.
• Strategien styrker koblingen mellem frivillige fællesskaber og den kommunale indsats til udsatte mennesker og mennesker med handicap.
• Vi understøtter samarbejdet mellem kommuner og frivillige organisationer, så borgere uden for arbejdsfællesskabet lettere hjælpes ind i frivillige fællesskaber.
• Vi har kort sagt, gjort det lettere at være frivillig.