Hårdkogte bandemedlemmer skal i fængsel

De ansatte i fængslerne står i dag over for en ny virkelighed. Bandemedlemmer fylder mere og mere, og trusler og vold mod personalet har været stigende. Det er uacceptabelt. Vi skal ikke spilde kræfter på at forsøge at resocialisere forhærdede bandemedlemmer.

Desværre er det naivt at tro, at hårdkogte inkarnerede vaneforbrydere efter afsonet straf kommer ud i den anden ende af systemet som lovlydige og rare samfundsborgere. Det er spild af ressourcer at resocialisere de mest brutale typer, der bare ikke vil opføre sig ordentligt.

Vi skal hjælpe dem, der kan og vil reddes. Vi kan lige så godt fokusere på dem, hvor der rent faktisk er et håb. Det skal jo ikke være sådan, at de kriminelle griner af os.

Når man sidder i fængsel, så sidder man i fængsel. Og det gør man fordi, man har begået noget ulovligt. Og fordi man er til fare for sine medmennesker, når man går frit omkring. Derfor skal det ikke være et hotelophold at sidde i fængsel. Fængselsbetjente skal i mindre grad fokusere på det såkaldte relationsskabende arbejde med de indsatte. Betjentene skal først og fremmest fokusere på sikkerhed og orden.

Det skal ikke være de indsatte, der styrer fængslerne. Vi skal styrke sikkerheden og trygheden for de ansatte i fængslerne, der hver dag løfter en svær opgave. Vi skal sætte ind over for de indsatte, som ikke respekterer spillereglerne. Derfor skal vi sikre, at de ansatte har de midler, de skal bruge – både magtmidler og mandskabsmæssigt – til at styre fængslerne.

Konservative visioner

• Sikkerheden og trygheden i fængsler og arrester skal styrkes for de ansatte, der hver dag løfter en vigtig samfundsopgave. Vi skal investere i ny sikkerhedsteknologi, så vi øger den fysiske sikkerhed i fængsler og arrester, så mulighederne for indsmugling af ulovlige genstande svækkes.
• Der skal sættes mere konsekvent ind over for bandemedlemmer, der i de senere år er blevet en stigende udfordring for de ansatte, og som også skaber utryghed for de andre indsatte.
• Der skal sættes mere konsekvent ind over for de indsatte, der ikke viser vilje til at komme ud af kriminalitet, og som ikke forstår at indrette sig efter reglerne.

Konservative resultater

• Vi har sammen med blandt andre Dansk Folkeparti afsat yderligere 600 millioner kroner til kriminalforsorgen. Formålet er at sætte fokus på sikkerhed og tryghed for de ansatte i fængslerne, blandt andet gennem en stærkere indsats mod banderne.
• Kriminalforsorgen vil blive tilført over 250 betjente mere opgjort i årsværk i løbet af de næste fire år samtidig med, at der igangsættes et ambitiøst moderniseringsprojekt, der skal fremtidssikre kriminalforsorgen.
• Vi skærper også sanktionerne for misbrug af udgang.