Kvalificeret arbejdskraft er velkommen

Dansk økonomi har det godt, og vi er på mange måder godt rustet til fremtiden. Men vi mangler arbejdskraft. Derfor skal vi sikre gode muligheder for, at dygtige og veluddannede mennesker fra udlandet kan tage job i Danmark.

Dansk økonomi har det godt. Men hvis det fortsat skal gå godt, skal virksomhederne kunne rekruttere de dygtige og veluddannede mennesker fra udlandet, som de ønsker.

Selvom flere og flere danskere kan arbejde, mangler virksomheder folk, de kan ansætte. Det er en af de største udfordringer for danske virksomheder og for dansk økonomi.

Danmark har uddannet for få ingeniører men også for få faglærte, der kan tage fat og bygge alle de huse, vores kreative arkitekter tegner.

Derfor har vores virksomheder brug for et internationalt marked at finde medarbejdere på. De skal kunne ansætte de største talenter og de førende hjerner fra hele verden.

Til gavn for virksomhederne, for dig og for Danmark.

Konservative visioner

• Det skal være muligt for virksomhederne at rekruttere udenlandsk, kvalificeret arbejdskraft

• Uddannelsessystemet skal give danske børn og unge de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres evner bedst muligt

• Flere unge skal tage en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi, fordi vi har brug for flere teknologiske og naturvidenskabelige kandidater i fremtidens samfund

Konservative resultater

• Regeringen har styrket de videregående uddannelsers incitament til at fokusere på kvalitet og de studerendes overgang til arbejde

• Praktiske færdigheder indgår nu i lærernes vurdering af, om eleverne er klar til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse