Ordentlige forhold for syge- og plejepersonale

Danskere, der er med til at passe på vores syge og ældre, gør hver dag en fantastisk indsats. Vi skylder dem tak, for de gør en stor forskel – både for dem, der har brug for hjælp, og deres pårørende. Derfor skal vi skabe bedre forhold for plejepersonalet, så de kan bruge tiden på omsorg og den enkelte borger.

Syge- og plejepersonalet gør landet over en kæmpe forskel – hver dag. For det handler ikke kun om at give den rigtige medicin eller at komme rundt i alle hjørner med støvsugeren. Det handler også om menneskelige værdier som omsorg, nærvær og tilstedeværelse. Det kan personalet kun give, hvis de har de rette forhold at arbejde under.

Vi fjernet det krav for de danske sygehuse i 2018, som gør, at de hvert år skulle producere 2 procent mere end det forrige år. Det giver mere plads til pleje for den enkelte borger. Vi har derudover afsat 2,7 milliarder kroner til blandt andet at styrke ældreplejens bemanding, hvilket ifølge Ældresagen kan give op til 1.300 flere nye sosu-assistenter.

En rundspørge blandt danske sygeplejersker viser, at det er sygeplejerskernes egen vurdering, at de årligt bruger millioner af timer på unødvendigt papirarbejde. Og det siger sig selv, at jo mere tid der bruges ved skrivebordet, desto mindre tid kan personalet bruge på pleje for den enkelte. Der skal være styr på papirarbejdet, men vi kan godt gøre tingene smartere, end de bliver gjort i dag.

Gode forhold for plejepersonalet fører til gode forhold for patienterne. Derfor ønsker vi i fremtiden fortsat at rydde op i unødvendige regler, så personalet altid bruger deres tid der, hvor det giver bedst mening.

Konservative visioner

• Et plejepersonale med tid til patienten.
• Væk med unødvendige bureaukratiske regler.
• Mere omsorg og pleje for den enkelte.

Konservative resultater

• Afskaffelse af produktivitetskravet for 2018.
• Over 4 milliarder kroner mere til sundhedsområdet siden 2015.
• En investering på 207 millioner kroner årligt til et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen.
• Vi har yderligere afsat 2,7 milliarder i perioden 2018-2021 til at understøtte en værdig ældrepleje gennem bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem.