Respekt for den danske natur

Bugtende åer, smukke kyster og grønne skove. Den danske natur er uvurderlig. Fremtidige generationer fortjener at leve i et Danmark i naturlig balance, hvor frisk luft og rent vand i hanen er en selvfølge.

Vores lille land er beriget med en unik natur. Den skal vi værne om.

Vores miljøpolitik handler om balance og sammenhæng mellem menneskers behov for plads og udvikling, og naturens behov for beskyttelse.

Vi vil gerne have naturskønne nationalparker, der sikrer dyrelivet i danske naturområder. Vi skal bevare vores rene grundvand, og så skal vi sørge for at opbygge den nødvendige sikring af vores kyster.

I Danmark har vi i dag fem nationalparker. Dem vil vi gerne styrke og bevare. Med nationalparker bevarer vi den unikke danske natur, og der bliver samtidig gjort en indsats for at formidle naturen til danskerne og give dem mulighed for at opleve den på krop og sjæl.

Vi har rent drikkevand direkte fra hanen. Det skal vi fortsat have. Derfor skal vi sørge for at lave en målrettet regulering af de landbrugsarealer, der påvirker miljøet mest. Samtidig skal vi støtte omlægningen til økologisk landbrug.

Vi skal bevare de danske naturværdier for fremtidige generationer. Vores forældre gav os et smukt land, og det skal gives videre til vores børn i mindst ligeså god stand.

Konservative visioner

• Vi skal have naturskønne og marine nationalparker.

• Vi skal sikre det rene grundvand.

• Vi vil beskytte kysterne.

• Vi vil udlægge 50.000 hektar skov, der skal sikre dyrelivet.

• Kommunerne skal have bedre incitamenter til at genoprette naturen.

Konservative resultater

• Vi har indført et paradigmeskifte i reguleringen af landbrugets påvirkning af miljøet, hvor der tages hensyn til mangfoldigheden i dansk natur.

• Vi har gennemført en ny pesticidaftale, som styrker beskyttelsen af det danske grundvand.

• Vi har afsat 310 mio kr. til støtte af omlægning til økologi for danske landmænd.

• Vi har opdateret naturkanonen, så vi bedre kan formidle naturen til danskerne.

• Vi har indført en grøn naturpulje til indsatser, der skal beskytte enge og overdrev.

• Vi har afsat midler til at styrke kystbeskyttelsesindsatsen for at forhindre oversvømmelser og erosion.