Større ambitioner for klimaet

Klimaforandringerne er virkelige. Og de kommer til at påvirke vores hverdag endnu mere, end de gør i dag, hvis vi ikke gør noget.

Klimaforandringerne er virkelige. Og de kommer til at påvirke vores hverdag endnu mere, end de gør i dag, hvis vi ikke gør noget. Vi oplevede i 2018 den varmeste og tørreste sommer, siden DMI begyndte at måle i 1874. Samtidig har vi set, hvordan voldsomme regnskyl har ført til oversvømmelser og strømsvigt. Det ekstreme vejr har store konsekvenser – både økonomisk og miljømæssigt. Klimaforandringer påvirker altså allerede vores dagligdag. Derfor er vi nødt til at skrue op for ambitionerne på klima- og energipolitikken.

Danmark skal være et foregangsland, men ekstremt vejr opstår ikke kun i Danmark, men på hele kloden. Det er en grænseoverskridende problemstilling, som kræver internationalt samarbejde – derfor underskrev vi sammen med en række andre lande den såkaldte Paris-aftale, hvor vi blandt andet forpligter os på at holde de globale temperaturstigninger under to grader.

Som regeringens grønne parti er vi garant for en ansvarlig klimapolitik. Vi har forhandlet os frem til en energiaftale, som sikrer, at en større del danskernes elforbrug kan dækkes af vedvarende energi i 2030. I aftalen har vi afsat finansiering til at nå en andel af vedvarende energi på 55 procent i 2030. Samtidig er det vores målsætning at Danmark er et lavemissionssamfund i 2050 i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Vi arbejder for, at Danmark har klimamålsætninger i verdensklasse. Det kræver en ny klimalov. Vi vil indføre grønne trepartsforhandlinger, hvor regeringen, erhvervslivet og et styrket klimaråd bliver enige om femårige bindende delmål for CO2-reduktionen.

Det har vi forhandlet hjem i energiaftalen

• Danskernes elforbrug skal dækkes af vedvarende energi i 2030.

• Andelen af vedvarende energi i Danmark skal være på 55% i 2030.

• Danmark skal være et lavemissionssamfund i 2050.

Konservative resultater

• Vi opsætter tre havvindmøllepaker på tilsammen 2.400 MW.

• Vi har vedtaget og gennemført de første teknologineutrale udbud mellem sol- og vindenergi, der har ført til historisk lave priser på vedvarende energi.

• Vi fortsætter de teknologineutrale udbud for i alt 4,2 milliarder kroner, så vi sikrer at vi får mest mulig vedvarende energi for de penge vi har til rådighed.

• Vi har fremmet elbilsalget ved at udskyde indfasning af en højere registreringsafgift på el- og brændselscellebiler.

• Vi har sænket prisen på el, så det bliver mere attraktivt at bruge grøn strøm.

• Vi har vedtaget en ny eksportstrategi, der skal fordoble eksporten af energiteknologi fra 70 milliarder i 2015 til 140 milliarder i 2030.

• Vi prioriterer forskningen i energiteknologi med 580 millioner kroner i 2020 stigende til 1 milliard kroner i 2024.

• Vi har indført en ny pulje til biogas på 240 millioner kroner årligt over 20 år til udbygning med biogas og andre grønne gasser.

• Vi udfaser kul til elproduktionen frem mod 2030, og erstatter den med grønne energikilder.

• Vi har afsat en reserve på 400-500 millioner fra 2025 og frem til yderligere investeringer i vedvarende energi.