Vi kæmper for et stærkt forsvar

Statens kerneopgave er at passe på borgerne. Intet forsvar, intet Danmark. Men stigende trusler fra øst skaber udfordringer for vores sikkerhed. Derfor kæmper vi for et stærk forsvar, så vi altid er klar til at forsvare os selv.

Et stærkt forsvar er fundamentalt for et lands sikkerhed. For når truslen kommer, er det forsvaret, der skal passe på os alle.

Men cyberkriminalitet, Rusland og terrorisme udgør i dag forsat en stor trussel. Det stiller store krav til, hvad forsvaret skal kunne håndtere – og derfor skal vi styrke forsvaret, så det uanset trussel altid kan forsvare Danmark.

Det Konservative Folkeparti har i hele partiets historie altid insisteret på et stærkt forsvar.

I det seneste forsvarsforlig har vi hævet forsvarsbudgettet, så man i 2023 er gået fra 21 til 26 milliarder kroner. Det betyder blandt andet, at vi øger Forsvarets ansatte med 700, tilfører 500 flere værnepligtige og opgraderer Hærens 1. brigade til 4000 mand.

Nedskæringerne er dermed slut. Det har vi arbejdet benhårdt for. Og vi vil fremover forsat kæmpe for, at Forsvaret altid har de midler, det har brug for.

Det giver en mere sikker fremtid – for dig og for Danmark.

Konservative visioner

• Vi skal bruge 2 procent af vores BNP på Forsvaret.

• Vi skal investere i en flåde med blandt andet ubådskapacitet, som sikrer, at vi kan patruljere vores nære farvande.

• Værnepligten skal fortsat sikre forsvarets folkelige forankring og levere mandskab til Forsvaret og beredskab.

Konservative resultater

Et nyt forsvarsforlig i perioden 2018-2023 der styrker Forsvarets budgetter fra 21 til 26 milliarder kroner. Herunder:

• Vi øger Forsvarets ansatte med 700.

• Vi tilfører 500 flere værnepligtige.

• Vi opgraderer hærens 1. brigade til 4000 mand.

• Vi investerer i Jægerkorpset og Frømandskorpset.

• Vi investerer i luftforsvarsmissiler til fregatterne.