Vi skal hjælpe vores hjemløse

Ingen mennesker skal tvinges til at leve deres liv på gaden. Desværre er antallet af hjemløse i Danmark fordoblet siden 2009. Den kurve vil vi gerne have knækket, og vi skal skræddersy løsningerne, så hver enkelt hjemløs får den støtte han eller hun har brug for.

For den enkelte hjemløse, der er tvunget til at sove på gaden, eller som er afhængig af en ledig seng på et herberg, er hjemløsheden hjerteskærende konkret.

For mange handler hjemløshed om mere end det at mangle en bolig. Problemerne starter sjældent med hjemløshed.

Fire ud af fem hjemløse har enten et misbrug, en psykisk lidelse eller begge dele, og derudover har mange udfordringer i forhold til sygdom, manglende netværk og kriminalitet.

Derfor handler hjemløseindsatsen også om mere end en seng og et måltid mad. Børne- og socialminister Mai Mercado lancerede sidste år en handlingsplan, der skal nedbringe antallet af hjemløse i Danmark. Vi ved, at ni ud af ti kan hjælpes ud af hjemløshed gennem en kombination af egen bolig og en intensiv støtte, som er tilpasset den enkeltes behov.

Konservative visioner

• Et samfund skal måles på, hvordan det behandler sine svageste borgere. Vi mener, at hjælpen skal målrettes dem, der har brug for det.
• Det fleksible tilbud, den skræddersyede behandling og respekten for det enkelte menneske er en rød tråd i vores socialpolitik. Ingen skal være et nummer i systemet.
• Vi arbejder for et bedre og mere næstekærligt samfund. Derfor må vi tage hånd om de forskelligartede problemer, vi mennesker kan have.

Konservative resultater

• Regeringens hjemløsestrategi indeholder 15 initiativer og sætter især fokus på at forebygge, at unge ender i hjemløshed, og på de ældre og langvarigt hjemløse, der skal hjælpes til en tryg og værdig tilværelse.
• Borgere i hjemløshed er i høj grad præget af komplekse udfordringer, og godt fire ud af fem personer i hjemløshed har et misbrug, en psykisk lidelse eller begge dele. Derfor skal den hjemløse skal have massiv støtte samtidig med at vedkommende får sin egen bolig. ’Housing first’-strategien.
• De seneste års stigning i antallet af hjemløse i Danmark har i særdeleshed været båret af en stigning i antallet af unge, der lever i hjemløshed. Regeringen vil derfor igangsætte ’Housing First’ for Unge, hvor de allerede udviklede indsatser suppleres med et skærpet fokus på en tidligere forebyggelse, udvikling af redskaber for screening og opsporing af unge i risikozonen.