Vi skal sikre en ordentlig dyrevelfærd

Et velstående og ansvarligt land som Danmark skal sørge for ordentlige forhold for alle dyr. Kæledyrsejere har et ansvar for deres dyr, ligesom landmændene har et ansvar for de dyr, der indgår i den animalske fødevareproduktion.

Dyr er levende væsener og bør behandles med respekt. De må ikke mishandles eller udsættes for uhygiejniske forhold.

Hensynet til dyrenes velfærd skal være inddraget i alle led i husdyrproduktionen. Det vil sige i husdyravlen, ved indretning af stalde, udformning af fodrings- og produktionssystemer og ved transport og slagtning.

Der skal være fælles EU-regler, der regulerer dyrevelfærden i produktionen, så der ikke er incitament til at rykke produktionen ud af Danmark på grund af vores høje standarder.

Og det skal medføre en hård straf, hvis man mishandler dyr eller bryder reglerne. Til det skal vi sikre en effektiv kontrol med dyrevelfærden i Danmark.

Derfor vil vi:

  • Sørge for, at vi behandler vores dyr med respekt og værdighed
  • Fordoble det økologiske landbrugsareal