Vi skal sikre en ordentlig dyrevelfærd

Dyr skal behandles ordentligt og med respekt for deres naturlige adfærd. Et velstående og ansvarligt land som Danmark skal sørge for ordentlige forhold for alle dyr. Kæledyrsejere har et ansvar for deres dyr, ligeså vel som landmændene har i kødproduktionen.

Dyr er levende væsener og bør behandles med respekt. De må ikke mishandles eller udsættes for uhygiejniske forhold.

Hensynet til dyrenes velfærd skal være inddraget i alle led i husdyrproduktionen, det vil sige i husdyravlen, ved indretning af stalde, udformning af fodrings- og produktionssystemer og ved transport og slagtning.

Der skal være fælles EU-regler, der regulerer dyrevelfærden i produktionen, så der ikke er incitament til at rykke produktionen ud af Danmark på grund af vores høje standarder.

Og det skal medføre en hård straf, hvis man mishandler dyr eller bryder reglerne. Derfor skal vi sikre en effektiv kontrol med dyrevelfærden i Danmark.

Konservative visioner

• Vi skal behandle vores dyr med respekt og værdighed.

• Vi ønsker at fordoble det økologiske landbrugsareal.

Konservative resultater

• Vi har afsat 160 millioner kroner til økologien.

• Vi har indført dyrevelfærdsmærket på forbrugsvarer.

• Vi har sikret højere standarder for produktionsgrises velfærd, herunder en forbedret forebyggende indsats mod halekupering.

• Vi har gjort op med kastration uden bedøvelse for produktionsgrise i 2018.

• Vi har hævet straffen for dyremishandling og misrøgt.

• Vi udfaser brugen af vilde dyr i cirkus.

• Vi nedbringer flokmedicinering.

• Vi har afsat midler til forskning i alternativer til antibiotika for husdyr.