Vi skal stille større krav til indvandrere

Vi skal turde stille krav. Når udlændinge kommer til Danmark, skal de integrere sig, og de skal forsørge sig selv. Vi skal forvente, at dem, der kommer til Danmark, vil Danmark. Derfor skal vi stille krav til, at udlændinge lærer dansk og tager et arbejde.

I alt for mange år har vi i Danmark været bange for at stille krav til udlændinge. De er blevet klientgjort og politisk har der været for stor berøringsangst over for at udfordre dem på deres holdninger og værdier.

Det har været alt for let for mange udlændinge at leve et liv på offentlig forsørgelse. Og det er et problem, som både er gået ud over dem, og Danmark.

I det Konservative Folkeparti er holdningen klar: Vi skal stille krav til nye danskere.

Kommer man til Danmark, så følger der et ansvar. Man skal forsørge sig selv og sine. Sådan er det for dem, der er født i Danmark, og sådan skal det være for dem, der kommer hertil.

Men desværre er det langt fra virkeligheden. Alt for mange indvandrere er ikke i job. Og det er dyrt. Det er uholdbart, at så mange mennesker ikke yder – men kun nyder. 

Danmark skal være åbent for dem, der ønsker at bidrage positivt til vores samfund – økonomisk og kulturelt. Det har mange udlændinge gjort gennem årene. De har gjort Danmark til deres land og deres hjem. De arbejder hver dag og er med til gøre Danmark bedre og stærkere.

De er mere end velkomne.

Konservative visioner

• Indvandrere skal lære at tale dansk.

• Det skal altid kunne betale sig at arbejde.

• Alle mennesker skal – som udgangspunkt – forsørge sig selv.

• Danmark skal være åbent for dem, der kan og vil, og lukket for dem, der ikke vil.

• Det er vigtigt, at vi kun giver permanent ophold til dem, der vil bidrage til Danmark. Derfor skal vi også stille høje krav til ansøgernes evne og vilje til at integrere sig og forsørge sig selv.

• Flere mennesker kan blive erklæret jobparate.

Konservative resultater

• Integrationsydelsens formål har både været at gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark, og samtidig give nyankomne flygtninge og andre udlændinge et større incitament til at arbejde.

• Der skal være en mærkbar gevinst ved at tage et job. Derfor har vi indført et kontanthjælpsloft, der sætter en øvre grænse for, hvor meget man kan modtage i kontanthjælp og andre offentlige støtteordninger.