Vi vil styrke landdistrikterne

Danmarks små byer og landsbyer skal ikke glemmes. For de er med til at gøre landet helt og sammenhængende. Derfor vil vi kæmpe for vækst og udvikling i hele Danmark.

Ærø, Lemvig, Kerteminde og Sorø. Der findes mange kommuner, hvor indbyggerne er få, og hvor der nogle steder er langt mellem husene.

Desværre ser vi mange eksempler på, at landdistrikterne i dag bliver glemt. I 2017 kunne man i nogle småkommuner vente næsten op til tre gange så lang tid på ambulancen i forhold til større byer. Derfor kæmper vi for, at ambulancen kommer hurtigere frem.

Vi har i vores regeringstid investeret i 20 ekstra akutberedskaber i de områder i landet, hvor der er særlige behov for at forbedre responstiderne. 

Derudover har vi styrket lægedækningen ved at gøre det mere økonomisk attraktivt at være praktiserende læge i mindre byer.

Men det er ikke kun på sundhedsområdet, at vi har sat fokus på bedre balance i hele Danmark.Vi har også flyttet over 2.500 statslige arbejdspladser væk fra Københavnsområdet.

Samtidig har vi øget landevejsprincippet, så det bliver billigere at tage færger til og fra de mange smukke ø-kommuner.

Og vi vil forsætte arbejdet, så ingen dele af landet bliver glemt.

Konservative visioner

• Et Danmark i balance.

• God og lige adgang til sundhed uanset hvor du bor.

Konservative resultater

• Styrket akutberedskabet med 45 millioner kroner til en ekstra akutlægehelikopterordning.

• En ny aftale om bedre lægedækning, hvor bliver mere rentabelt at være praktiserende læge i de mindre kommuner.

• Udflyttet over 2.500 statslige arbejdspladser.

• Øget landevejsprincippet.