Visioner for erhvervslivet

Erhvervslivet skaber velstand og betaler for velfærden. Vores sygehuse, skoler og politi kan ikke fungere, hvis ikke private virksomheder tjener penge. Vi har store visioner om at styrke erhvervslivet, så Danmark bliver stærkere. Det er en fordel for alle.

Erhvervslivet er hele udgangspunktet for vores velstand og velfærd. Derfor har vi alle en interesse i nogle stærke virksomheder i vækst.

Dansk erhvervsliv klarer sig godt, men der er også områder, hvor vi halter bagefter. Kun 11 procent af borgerne i Danmark driver eller overvejer iværksætteri – i USA er tallet knap det dobbelte. Samtidig er vi det land, hvor det er mindst attraktivt at eje aktier og stille kapital til rådighed.

Vi ønsker derfor at skabe bedre forhold for virksomhedsejerne.

Det Konservative Folkeparti har en vision om at afskaffe selskabsskatten. Virksomheder, der klarer sig godt, skal ikke betale en ekstraskat – men i stedet investere pengene i forskning, udvikling og medarbejdere. Det har også tidligere vist sig, at selvom man sænker selskabsskatten, så øges provenuet til fælleskassen. Det skyldes, at flere virksomheder får muligheder for at investere og udvikle sig.

Samtidig ønsker vi at fjerne alle de punktafgifter, der ikke regulerer skadelig adfærd. Og så vil vi også sænke skatten på kapitalinvesteringer markant.

Arveskatten skal også fjernes, når virksomheder går i arv – vi mener nemlig den er et moralsk problem. Man skal opmuntres til at føre forældrenes livsværk videre – ikke mødes af en stat, der benytter anledningen til endnu en skat.

Og så skal det gøre meget nemmere at drive virksomhed i Danmark. Der skal ryddes op i de mange unødvendige regler og krav. Virksomhederne skal bruge tiden på at tilfredsstille sine kunder – ikke staten.

Alt sammen til gavn – for dig og for Danmark.

Konservative visioner

• Vi ønsker at afskaffe selskabsskatten.

• Vi ønsker at afskaffe arveafgiften mellem familiemedlemmer og familieejede virksomheder.

• Vi ønsker at fjerne alle punktafgifter, der ikke regulerer skadelig adfærd.

• Vi ønsker at reducere skatten på kapitalinvesteringer markant.

• Vi ønsker at gøre op med administrative byrder som feriepenge, affaldsgebyrer og arbejdsskadeafgift.

• Vi ønsker at afbureaukratisere reglerne for deleøkonomi.

Konservative resultater

• 14,7 milliarder kroner til at styrke dansk erhvervsliv.

• Indførelse af aktiesparekonto.

• Indførelse af byrdestop for virksomheder.

• Skatten på fri telefon er afskaffet.

• Sænkelse af registreringsafgiften.

• Sænkelse af arveafgiften for familieejede virksomheder.

• Afskaffelse af nøddeafgiften, emballageafgiften, afgiften på te og en række andre afgifter.

• Flere og bedre muligheder for at investere i nye virksomheder.