Børn af indvandrere skal lære dansk

Vi ser i dag store problemer med parallelsamfund. Her lever mange børn isoleret fra det omkringliggende samfund. Derfor lærer de ikke et tilstrækkeligt dansk derhjemme. De er bagud allerede inden de starter i skole.

Nogle børn er mere end to år bagud med at lære dansk, når de begynder i 0. klasse. Det betyder, at de allerede er langt bagud på point i forhold til deres jævnaldrende klassekammerater, når de starter i skolen – både sprogligt og socialt.

Vi skylder at give disse børn en bedre start på livet. Når forældrene ikke magter at stimulere deres børn sprogligt og forberede dem på skolestart, må vi som samfund træde til. Vi skal være tydelige i vores krav til forældrene og støtte børnene.

Ønsker vi at gøre noget ved parallelsamfundene, kræver det, at vi også tager fat på de næste generationer. Derfor skal det være obligatorisk for alle børn, der bor i belastede boligområder, at gå i dagtilbud, fra de fylder et år. På den måde får de bedre forudsætninger for at lære og udvikle deres sprog sammen med andre og dermed blive bedre rustet til skolen og til resten af livet. Det er godt for den enkelte og for Danmark.

Konservative visioner

• Vi skal sætte tidligt ind over for børnene og deres forældre og introducerer dem til danske normer og værdier.

• Vi vil ikke have institutioner, hvor de fleste børn er fra udsatte boligområder. Derfor skal der maksimalt optages 30 procent børn fra belastede boligområder om året i den enkelte daginstitution.

• Det skal være obligatorisk for alle børn, der bor i belastede boligområder at gå i dagtilbud, fra de fylder et år.

Konservative resultater

• I ’Aftale om stærke dagtilbud’ tilfører vi flere pædagoger til daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner. Gode dagtilbud med trygge og stimulerende læringsmiljøer har betydning for børns trivsel og udvikling.