Det er den enkeltes ansvar at integrere sig

Når udlændinge kommer til Danmark, skal de integrere sig. Det er den enkeltes eget ansvar. Vi må forvente, at dem, der kommer til Danmark ønsker at bo i Danmark.

Når man vælger et nyt land til, må man forvente at blive mødt af regler, normer og traditioner, som er anderledes end i sit hjemland. ’Skik følge eller land fly’, som man siger.

Selvfølgelig har man stadig sin religionsfrihed og retten til at praktisere sine traditioner, inden for lovens rammer.

Eksempelvis skal ens barn ikke spise svinekød, fordi der bliver serveret svinekød i børnehaven. Men omvendt kan man heller ikke forvente, at alle andre stopper med at spise svinekød, bare fordi man har valgt, at ens barn ikke må.

Der er ikke noget i vejen for, at vi i Danmark står fast på vores værdier. Det er hverken ekskluderende eller fremmedfjendsk.

Der skal være plads til forskellige kulturelle og religiøse baggrunde. Men hvis religionen eller kulturen står i vejen for integrationen, så er det religion og kultur, der må vige til fordel for Danmark.

Konservative visioner

• Et Danmark uden parallelsamfund.

• Udlændinge skal forsørge sig selv og lære dansk.

• Antallet af indvandrere og flygtninge har betydning for integrationen. Derfor skal vi modtage færre end i dag, men hjælpe mere i nærområderne.

Konservative resultater

• Regeringens ghettoudspil, hvor der blandt flere initiativer skal ske en bedre fordeling af børn fra udsatte boligområder.

• Kriminalisering af genopdragelsesrejser.