Et sundhedsvæsen med overskud

Når vi bliver syge, skal vi kunne få ordentlig behandling og omsorg. Derfor skal du altid mødes af et sundhedspersonale med overskud. Det giver en tryghed. Vi kæmper for et sundhedsvæsen med overskud til omsorg.

Dine mange års hårde arbejde og betaling til velfærdssamfundet skal selvfølgelig ikke smides væk. Tværtimod. Når det er din tur til at få brug for hjælp, skal den være der. 

Du skal kunne gå på arbejde og pension i sikker forvisning om, at hvis du får brug for det, kan du forvente et sundhedssystem med både god behandling og et personale, der har overskud til omsorg.

Det fortjener du.

Vi har siden 2015 afsat over 4 milliarder kroner til at løfte kvaliteten i sundhedsvæsenet. Vi har også afskaffet det såkaldte produktivitetskrav for sygehusene i 2018, der betød, at sygehusene hvert år skulle øge behandlingsaktivitet med 2 procent.

Samtidig har vi aftalt at lave en ny styringsmodel for hele sundhedsvæsenet, hvor vores ønske er, at vi giver personalet de bedste vilkår, så de kan levere en behandling i verdensklasse og med overskud.

Vi kæmper for et sundhedsvæsen med overskud til omsorg – til glæde for dig og for Danmark.

Konservative visioner

• Et sundhedsvæsen med overskud og tid til den enkelte.
• Gode forhold for personale og ansatte.
• Der skal altid være læger nok til patienterne.

Konservative resultater

• Der er ansat en sygeplejerske mere hver dag siden 2001.
• Der er ansat en læge mere hver dag i ugen – undtagen om søndagen – siden 2001.
• Over 4 milliarder kroner mere til sundhedsområdet siden 2015.
• En investering på 207 millioner kroner årligt til et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen.
• En ny aftale om bedre lægedækning i Danmark.
• Vi har afskaffet produktivitetskravet for 2018.