Frihed og kvalitet i ældreplejen

En værdig alderdom indeholder frihed for den enkelte. Der skal være plads til forskellige behov. Samtidig er det afgørende, at de 43 milliarder kroner vi årligt bruger på ældreplejen giver bedst den bedst mulige service. Derfor ønsker vi mere selvbestemmelse og kvalitet i ældreplejen.

Dine sidste år på arbejdsmarkedet skal ikke være fuld af bekymringer for fremtiden. Du skal kunne vide dig sikker på en værdig alderdom efter dit eget ønske. Det gør vi bedst ved at sikre, at du får mere selvbestemmelse og øger kvaliteten i ældreplejen. Desværre er over halvdelen af de borgere, der har haft berøring med ældreplejen utilfredse med kvaliteten, ifølge en måling fra Yougov. Samtidig ser vi forsat alt for mange eksempler på, at ældre ikke får mulighed for at have den frihed, som de fortjener.

Det hele starter med at øge kvaliteten af den ældrepleje, som vi tilbyder i dag. Derfor skal unødvendige regler og papirarbejde ryddes af banen, så personalet kan bruge tiden på netop dét, som de gør bedst: Drage omsorg for de mennesker, de arbejder for.

Derudover skal de ældre have flere frie valg. Vi har fået gennemført, at de ældre nu kan bestemme mere over deres egen pleje, så det kan blive tilpasset deres eget behov. Samtidig har vi afsat midler til at ældre på plejehjemmene involveres mere i madlavningen, så de får større mulighed for at vælge den mad, de får serveret. Og vi vil forsat arbejde for, at de ældre får mere kvalitet og selvbestemmelse over deres liv. Det er det eneste rigtige og værdige.

Konservative visioner

• Mere selvbestemmelse og kvalitet i ældreplejen.
• Tid til den ældre.
• Personalet skal bruge mere tid på pleje – og mindre på bureaukrati.

Konservative resultater

• Vi har løftet budgetterne på ældreområdet med over 1 milliard kroner årligt.
• Vi har igangsat arbejdet med nye nationale kvalitetsindikatorer i ældreplejen.
• Vi har givet de ældre mere selvbestemmelse over deres pleje.
• Vi har yderligere afsat 2,7 milliarder i perioden 2018-2021 til at understøtte en værdig ældrepleje gennem bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem.
• Vi har afsat 425 millioner kroner i tilskud til at renovere, etablere eller genetablere knap 800 køkkener på plejecentre i hele Danmark.