Hårdere straf for indbrud

Danmark er et af de lande i Europa, der er hårdest ramt af indbrud. Det skal vi have gjort op med. Tyvebander plyndrer danske hjem og frarøver helt almindelige familier den tryghed og sikkerhed, som er forbundet med hjemmet.

Hjemmet er det sted, hvor vi danskere skal kunne føle os sikre.

Hjemmet er privat og intimt, og når indbrudstyve bryder ind, ødelægger de ikke bare et vindue eller en dør. De ødelægger også den grundlæggende tryghed, man har i sit hjem. At få sine private ting gennemrodet af en fremmed er groft grænseoverskridende og kan sætte dybe spor.

Det skal vi have sat en stopper for. Indbrudstyve skal møde en hård straf.

Generelt er indbrudskriminaliteten faldende i Danmark, men hvis man sammenligner med andre europæiske lande, er Danmark stadig blandt de lande, der oplever flest indbrud.

Det Konservative Folkeparti har altid arbejdet for et samfund med et stærkt politi og mindst muligt kriminalitet.

Derfor har vi indført en ny indbrudsparagraf i straffeloven og samtidig øget straffen med en tredjedel for indbrud begået, mens der er nogen hjemme. Med en strafskærpelse og Rigspolitiets strategier på området sætter vi nu endnu hårdere ind mod indbrudskriminalitet.

Indbrud i folks hjem er en særlig grov forbrydelse, og det skal straffes hårdt.

Konservative visioner

• Vi ønsker flere ressourcer til politiet, så vi kan styrke deres reaktionstid og efterforskningsarbejde.

• Antallet af indbrud skal endnu længere ned, og flere indbrud skal opklares.

• Man skal kunne føle sig tryg i sit eget hjem.

• Danmark må ikke være magnet for kriminelle udlændinge.

Konservative resultater

• Vi har fået indført en ny selvstændig indbrudsparagraf i straffeloven.

• Skærpet straf for indbrud, mens der er nogen hjemme. Med lovforslaget vil der fremover blive lagt en tredjedel oven i den udmålte straf i disse sager.

• Særligt fokus på indbrud og omrejsende kriminelle.